Họp báo Công bố kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV