Nghệ An: Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVII 

Xem với cỡ chữ
Ngày 20.7, tại TP Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVII đã khai mạc Kỳ họp thứ 15. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường điều hành kỳ họp.
Các đại biểu làm lễ chào cờ
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Dự kỳ họp có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền…; cùng toàn thể đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tuyên bố khai mạc kỳ họp  

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Với chức năng giám sát, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo kết quả KT-XH 6 tháng đầu năm  

2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng thời bối cảnh thực hiện nhiệm vụ đầu năm có điểm đặc biệt, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận kỹ lưỡng, phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan để thống nhất đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất nhằm sớm phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội sau đại dịch Covid-19, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2020 và kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng xem xét các báo cáo của Thường trực tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và các báo cáo liên quan; đồng thời tiến hành chất vấn về công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị; công tác quản lý nhà nước về điện mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri tỉnh quan tâm.

Các đại biểu tham dự kỳ họp  

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận 20 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư pháp và các nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Kỳ họp sẽ nghe Thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Nội dung kỳ họp rất nhiều và quan trọng, để bảo đảm chất lượng và chương trình đã đề ra, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình kỳ họp, tích cực tham gia các buổi thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn…

Các đại biểu trao đổi bên hành lang kỳ họp  

Quyết liệt các giải pháp sớm phục hồi và phát triển

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 2,69%. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,98%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,11% (riêng công nghiệp tăng 1,58%, xây dựng tăng 9,47%); khu vực dịch vụ tăng 0,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,59% so cùng kỳ năm 2019. Toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho cho 39 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.447,16 tỷ đồng; điều chỉnh 34 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 07 dự án (tăng 3.847 tỷ đồng). Thu NSNN ước thực hiện 6.964,51 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán và bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2019. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 14.223,4 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Toàn cảnh kỳ họp  

Bên cạnh đó, công tác lao động, việc làm, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được xã hội hóa sâu rộng; làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng… UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp quyết liệt thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, giám sát các huyện, thành, thị về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Hướng dẫn kiện toàn bộ máy và tổ chức, hoạt động xóm, khối, bản sau khi sáp nhập theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm, khối, bản. Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác thanh tra và giải quyết KNTC được thực hiện nghiêm túc…

Tuy nhiên, dịch Covid-19 gây hậu quả nặng nề đến phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực; hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn còn diễn biến phức tạp (dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm...); còn xảy ra nhiều vụ cháy rừng; đời sống của một bộ phận người lao động, người dân còn gặp nhiều khó khăn; việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đã khiến ngưng trệ nhiều hoạt động văn hóa, xã hội trong thời gian khá dài…

Những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, gồm: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động...; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, xúc tiến, thu hút đầu tư; chủ động theo dõi và có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các dự án đã có chủ trương, giấy phép đầu tư. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, các ngành, các địa phương phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay…

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đại biểu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh  

Đồng thời, sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sớm phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu kế hoạch; tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Chủ động quản lý điều hành tài chính ngân sách trong các tình huống do dịch bệnh gây ra, đảm bảo cân đối ngân sách; tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách. Tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân và phát triển văn hóa, xã hội, trọng tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

+ Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Kết quả, với 100% đại biểu tán thành, Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh được bầu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc kỳ họp. HĐND tỉnh sẽ tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp: 02383.598.828 - 02383.598.747 - 02383.598.800

 

DIỆP ANH - KHÁNH DUY