Góc nhìn

Không thể phạt nhẹ 

Xem với cỡ chữ
Xếp đặt chung, để phân bón với một trong các loại hàng hóa khác như lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y; buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam… sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 - 3 triệu đồng. Đây là một trong các quy định được đưa vào Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất.

Rõ ràng kinh doanh phân bón là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được kiểm soát chặt chẽ thông qua Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và giám sát thực hiện thường xuyên. Việc kinh doanh phân bón liên quan mật thiết đến việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Vì vậy, các cơ sở buôn bán phân bón ngoài việc tuân thủ các quy chuẩn chung còn phải bảo đảm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh sắp xếp lẫn lộn hàng hóa dẫn đến thành phần của phân bón hay hóa chất bảo vệ thực vật ảnh hưởng sang thực phẩm, nước giải khát… Đây phải là quy định chặt chẽ với chế tài nghiêm khắc.

Mới đây, TP Hà Nội ban hành Kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; trong đó đặt mục tiêu 100% cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm. 100% các thông tin phản ánh về mất an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được xác minh, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp. Đặc biệt cần tiếp nhận các quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực buôn bán phân bón.

Tuy nhiên, để quy định này vào cuộc sống, thiết nghĩ cần phải chặt chẽ, rõ ràng hơn nữa; có hướng dẫn cụ thể để người kinh doanh thực thi và có tính quy phạm để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm. Nếu văn bản hướng dẫn dừng ở quy định chung thì việc xử lý dẫn đến tùy tiện, khó khăn và dễ bị buông lỏng. Mặt khác, với mức xử phạt hành chính từ 1 - 3 triệu cho các hành vi vi phạm như vậy là quá nhẹ… Đặc biệt là đối với hành vi cố tình, hay lặp đi lặp lại nhiều lần.

Kinh doanh phải bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe, thậm chí là sinh mạng của con người. Vì vậy các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực này cần thiết phải chặt chẽ, khả thi và nghiêm khắc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh kiểm tra liên ngành, thường xuyên về chất lượng vật tư nông nghiệp, trong đó có buôn bán phân bón và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát hiện sớm vi phạm và xử lý nghiêm khắc; đồng thời hướng dẫn khắc phục triệt để các lỗi của cơ sở vi phạm. Bảo đảm cơ sở kinh doanh, buôn bán phân bón đáp ứng các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm.

Thanh Hà