Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không 

Xem với cỡ chữ
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan Hà Nội chỉ đạo một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia (Hệ thống NSW) và Hệ thống giám sát tự động hàng hóa xuất nhập khẩu (VACCSM) đường hàng không.

Theo đó, đối với việc khai báo thông tin liên quan đến hồ sơ hải quan đối với tàu bay nhập cảnh gửi tới Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cục Hải quan Hà Nội yêu cầu các hãng hàng không có chuyến bay nhập cảnh hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện đúng các quy định về thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan được quy định tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21.1.2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 33 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20.4.2020 của Chính phủ). Đối với những vận đơn hàng hóa khai báo muộn so với thời điểm quy định, chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện soi chiếu trước khi cho phép đưa hàng hóa vào kho hàng không.

Đối với việc triển khai Hệ thống giám sát tự động hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không quốc tế tại cảng hàng không Nội Bài thực hiện lập danh sách hàng hóa sai khác so với danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ gửi vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, sau khi đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ do cơ quan Hải quan cung cấp với thực tế hàng hóa xếp dỡ vào kho hàng không. Đối với hàng hóa không có thông tin trong danh sách dự kiến xếp dỡ, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho bố trí khu vực lưu giữ riêng, có camera giám sát kết nối với hệ thống cơ quan Hải quan.

Đồng thời, Cục Hải quan Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện không tiếp nhận thông tin hàng hóa không có trong danh sách dự kiến xếp dỡ vào kho và yêu cầu hãng hàng không thực hiện khai báo bổ sung thông tin theo quy định.

Vân Phi