Kiểm tra thuế bảo vệ môi trường với đơn vị sản xuất túi nilon 

Xem với cỡ chữ
UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Cục Thuế thành phố rà soát công tác quản lý, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, hộ kinh doanh sản xuất túi nilon trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kê khai sai thuế bảo vệ môi trường nhưng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc còn sai sót trong hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất túi nilon khó phân hủy, túi nilon tự phân hủy sinh học và túi nilon thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố về chấp hành thực hiện thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thống kê danh sách các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, nhập khẩu túi nilon khó phân hủy trên địa bàn; tham mưu UBND thành phố ban hành lộ trình tổ chức, xúc tiến đầu tư hạ tầng thu gom tái chế chất thải túi nilon; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố; nghiên cứu các hình thức hỗ trợ sản xuất khác ngoài cho vay vốn ưu đãi phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh sản xuất túi nilon thân thiện môi trường…

Sở Tài chính được giao tham mưu các giải pháp tài chính tăng cường và đa dạng hóa các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích việc kinh doanh, sử dụng các loại túi, phương tiện đựng hàng thân thiện môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, nhập khẩu túi nilon khó phân hủy cũng như các doanh nghiệp có sản xuất túi nilon tự phân hủy sinh học và túi nilon thân thiện với môi trường trên địa bàn.

Vân Phi