Long An:

Kiến nghị xây dựng Nghị quyết đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế 

Xem với cỡ chữ

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh vừa làm việc tại Sở Y tế về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các cơ sở y tế không ngừng ứng dụng triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu vào chẩn đoán và điều trị; duy trì thực hiện dự án bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh... Tuy nhiên, một số loại thuốc đấu thầu tập trung không trúng thầu hoặc nhà thầu không cung ứng kịp thời; nhân lực ngành y tế về cơ cấu trình độ chưa bảo đảm, thiếu cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên khoa sâu… Ngành y tế kiến nghị cấp trên có chủ trương cho ngành xây dựng nghị quyết đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo theo số lượng nhằm bảo đảm việc cấp kinh phí cho viên chức, công chức được cử đào tạo và giữ chân cán bộ y tế khi ra trường... Đề nghị Chính phủ thành lập cơ quan độc lập giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

KIỀU BẢO