Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVI

Kiên quyết không thông qua khi chưa bảo đảm cơ sở pháp lý 

Xem với cỡ chữ
Diễn ra trong thời gian ngắn, Kỳ họp thứ 11 (bất thường), HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVI đã thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng với 25 nghị quyết được thông qua. Bên cạnh làm rõ điều kiện, tính khả thi của các quyết sách để sớm triển khai trên thực tế, HĐND tỉnh cũng kiên quyết không thông qua nội dung chưa bảo đảm cơ sở pháp lý để xem xét kỹ hơn.

Sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, nghiên cứu và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nhất là nội dung liên quan đến các dự án xây dựng nhà ở thương mại. Việc thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn thu từ tiền sử dụng đất và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Ánh Dương (huyện Yên Thủy) cho rằng, qua thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khi xem xét các dự án cụ thể, Dự án Khu dân cư thị trấn Bo (huyện Kim Bôi) vẫn chưa có đầy đủ điều kiện bảo đảm việc đi vào hoạt động, như kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị cũng như danh mục đầu tư các dự án. Đại biểu đề nghị cần quy định rõ điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư, vừa bảo đảm tính thông thoáng, vừa phải có căn cứ để khi thẩm tra sẽ không có ý kiến trái chiều, gây khó khăn cho quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra, một số dự án không nằm trong kế hoạch phát triển xây dựng nhà cũng cần có lộ trình trước khi xem xét đưa vào phê duyệt chủ trương đầu tư, cũng như xin ý kiến của HĐND tỉnh trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Sở TN - MT Đinh Văn Hòa cho biết: Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành TN - MT, ngành xây dựng và các đơn vị liên quan đang thực hiện một số dự án liên quan đến các dự án nhà ở và xây dựng đô thị. Đối với Dự án Khu dân cư thị trấn Bo, UBND tỉnh đã phê duyệt tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 302 và Đồ án quy hoạch 1/500 được Sở Xây dựng thẩm định từ ngày 7.10.2019. Mặc dù Dự án chưa nằm trong danh mục chương trình phát triển tỉnh Hòa Bình tại quyết định 2287 năm 2014 và kế hoạch phát triển tỉnh hàng năm từ năm 2017 - 2021, nhưng UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Xây dựng điều chỉnh và bổ sung, lập quy hoạch dự án phát triển nhà hàng năm, đặc biệt là giai đoạn 2017 - 2021. Đến nay, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo rà soát, bổ sung và đang tổng hợp để trình UBND tỉnh.

Một dự án cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm, đó là Dự án KĐT cao cấp Yên Quang (xã Yên Quang). Hiện nay, Dự án đã nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định 1409 và Chương trình phát triển của tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, Dự án chưa nằm trong kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 5 năm (2017 - 2021), cũng như chưa thuộc danh mục thu hồi đất của huyện Kỳ Sơn. “Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở TN - MT sẽ phối hợp với huyện Kỳ Sơn chịu trách nhiệm lập kế hoạch để điều chỉnh quy hoạch và trình theo quy định. Còn đối với kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 5 năm, UBND tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng điều chỉnh và bổ sung kịp thời các điều kiện trong thời gian sớm nhất”, Giám đốc Sở TN - MT khẳng định.


Đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường Ảnh: Trần Tâm

Không thông qua khi chưa đủ điều kiện

Đối với Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung (lần 3) các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2019, các đại biểu cho rằng: Dự án Khu du lịch sinh thái Thung Nai Peninsula do Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Quang Minh làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn UBND tỉnh cho phép nghiên cứu, khảo sát lập dự án; cơ sở pháp lý chưa bảo đảm tính khả thi để đưa dự án này vào danh mục các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lần này. Bởi, qua thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thì tỉ lệ thực hiện các danh mục đưa vào để thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm chỉ đạt khoảng 35% - 40%. Mặc dù tháng 1.2019, Công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh nghiên cứu, khảo sát nhưng thực tế thì đất rừng phòng hộ và các loại đất khác nhau vẫn chưa thể hiện rõ nét trong dự án đầu tư.

Theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hoàng Văn Đức, đây là lần thứ 3 dự án này được trình ra UBND tỉnh và cũng là lần thứ 3 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra. Trong 2 lần trước, Dự án đều không phù hợp với điểm b, khoản 6, điều 56, Nghị định số 29 ban hành năm 2014 của Bộ TN - MT về lập và điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Vì vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị tỉnh cân nhắc, xem xét việc chưa đưa Dự án này vào danh mục cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất (19,99ha rừng phòng hộ). Sau khi căn cứ vào kết quả khảo sát, lập dự án của nhà đầu tư, UBND tỉnh sẽ xem xét để quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, nếu báo cáo khảo sát của dự án không đáp ứng được các yêu cầu thủ tục về pháp luật và yêu cầu thực tế thì UBND tỉnh nên loại bỏ.

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh lưu ý, theo Nghị định số 29 phải có quyết định chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư thì mới được thông qua. Do vậy, nhà đầu tư cần xem xét, khảo sát, làm các thủ tục cần thiết và thẩm định rõ diện tích khi chuyển đổi. Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tạm thời để lại Dự án này để xem xét kỹ hơn. Ngoài ra, UBND tỉnh cần rà soát, tổng hợp các dự án đã hết thời hạn 3 năm nhưng không triển khai thực hiện để trình HĐND tỉnh bãi bỏ theo quy định.

TRẦN TÂM