Bước tiến trong chính sách thu hút đầu tư

Được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, với tỷ lệ 92,75% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, Luật PPP kế thừa những quy định tốt đã và đang thực hiện, đồng thời bổ sung các nội dung mới, quan trọng bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho các dự án PPP trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các cơ chế tổng thể như hình thức ưu đãi, hỗ trợ, bảo đảm từ phía Nhà nước dành cho nhà đầu tư được đánh giá là bước tiến trong chính sách thu hút đầu tư qua PPP.

Thách thức lớn nhất là sự đáp ứng của cộng đồng doanh nghiệp

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) được dự báo sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nước ta. Để khai thác lợi ích từ hai hiệp định này, nhất là từ EVFTA, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh hoàn thiện khung pháp lý, thách thức lớn nhất vẫn là phát triển cộng đồng doanh nghiệp trong nước để họ tận dụng được cơ hội các hiệp định mang lại.

Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư có chọn lọc

Trước dự báo Việt Nam chuẩn bị đón làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài được xem là yêu cầu cấp bách. Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín kỳ vọng sẽ tạo bước tiến trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc.

Định giá dịch vụ môi trường thông qua đấu thầu

Chưa phù hợp với chính sách đặc biệt dành cho trẻ em

Tại Kỳ họp thứ Chín vừa qua, khi cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, một số đại biểu Quốc hội bày tỏ không đồng tình với quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Bởi lẽ, trường giáo dưỡng là nơi áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm pháp luật, không có chức năng chữa bệnh, cai nghiện ma túy. Nếu quy định như dự thảo Luật là chưa đúng bản chất vấn đề, chưa phù hợp với chính sách đặc biệt dành cho trẻ em.

Từ chuyên trách đến chuyên nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín đã chính thức quy định tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40% tổng số đại biểu Quốc hội. Nhìn lại quá trình phát triển về số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách và hiệu quả hoạt động của các đại biểu này qua các nhiệm kỳ gần đây càng thấy rõ ý nghĩa của quy định này.

Phải có thêm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín có ý nghĩa thiết thực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, thời điểm hiện nay, doanh nghiệp vẫn cần hỗ trợ thêm nữa. Từ góc nhìn này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế ĐỖ VĂN SINH mong muốn, Chính phủ phải có thêm các biện pháp với những lựa chọn dứt khoát để hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế.

Công tâm, không định kiến

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV đạt 26,72% và đến nay là 27,1%, cao hơn so với trung bình của khu vực châu Á và toàn thế giới; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) cấp tỉnh đạt 26,5% (tăng 1,37% so với nhiệm kỳ trước), trong đó 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ từ 30% trở lên. Dù vậy, để đạt được mục tiêu đưa tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp lên trên 35% theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương thì còn nhiều việc phải làm. Tại hội thảo về tăng cường vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị vừa được tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phải công tâm và không định kiến ngay từ công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả

Đại biểu Quốc hội TRẦN HỒNG NGUYÊN (Bình Thuận) chia sẻ rất hài lòng với kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV, trước hết về cách thức tiến hành kỳ họp. Mặc dù đây là cách làm chưa từng có tiền lệ song việc tiến hành họp trực tuyến kết hợp họp tập trung đã thể hiện sự thận trọng, linh hoạt, sáng tạo của Quốc hội trong hoạt động nhằm thích ứng với hoàn cảnh, tình hình mới. Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn các Hiệp định EVFTA, EVIPA và gia nhập Công ước số 105 của ILO là điểm nhấn quan trọng của Kỳ họp này, đánh dấu giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.

Đã có luật chơi đầy đủ, bình đẳng

“Luật PPP ra đời có ý nghĩa rất lớn đối với nhà đầu tư tư nhân bởi hệ thống thể chế đã hoàn chỉnh (trước đây chỉ có Nghị định). Điều này đồng nghĩa, nhà đầu tư đã có một luật chơi đầy đủ, bình đẳng, trong đó thể hiện những cam kết của Nhà nước với các nhà đầu tư cũng như quy định các nguyên tắc mà nhà đầu tư cần tuân thủ để dự án PPP được triển khai một cách ổn định, lâu dài”. Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) TRẦN CHỦNG nói.

Kịp thời, quyết liệt, hiệu quả và đầy trách nhiệm

Đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV, ĐBQH Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, tại kỳ họp đặc biệt này, Quốc hội đã chủ động thông qua và kiện toàn một loạt các luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thể hiện sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt và đầy trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Đây là cơ sở, nền tảng tốt để Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, giải pháp nhằm phát triển kinh tế trong thời gian tới.