Bắc Giang:

Kỳ họp thứ 10 dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 10.7 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa diễn ra, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10. Dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 8 - 10.7. Bên cạnh xem xét 48 báo cáo, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và thông qua các nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2030; quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn; quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh giai đoạn 2021 - 2026; quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn... Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tích cực chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; các Ban HĐND tỉnh chủ động thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

SƠN NGUYÊN