Tạo thuận lợi thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

Xác định cụm công nghiệp là nhân tố thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, thời gian này, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tập trung điều chỉnh quy hoạch, xã hội hóa nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, nhất là hệ thống giao thông kết nối và đường nội bộ trong cụm công nghiệp nhằm tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp. Trong đó, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất lớn, sử dụng nhiều lao động và không gây ô nhiễm môi trường.

Chưa phù hợp với chính sách đặc biệt dành cho trẻ em

Tại Kỳ họp thứ Chín vừa qua, khi cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, một số đại biểu Quốc hội bày tỏ không đồng tình với quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Bởi lẽ, trường giáo dưỡng là nơi áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm pháp luật, không có chức năng chữa bệnh, cai nghiện ma túy. Nếu quy định như dự thảo Luật là chưa đúng bản chất vấn đề, chưa phù hợp với chính sách đặc biệt dành cho trẻ em.

Không lơ là, chủ quan, đồng sức, đồng lòng đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn

Phát biểu của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN bế mạc Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV

Bế mạc trọng thể Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV

Chiều 19.6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã bế mạc trọng thể Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV sau 19 ngày làm việc.

Thông qua Nghị quyết về phòng, chống xâm hại trẻ em

Chiều 19.6, tiếp tục thực hiện chương trình Kỳ họp thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghi quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, với tỷ lệ 92,13% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Chín, chiều 19.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, với tỷ lệ 93,58% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác

Chiều 19.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác, với tỷ lệ 92,13% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Chín, chiều 19.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, với tỷ lệ 87,37% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi

Tiếp tục phiên làm việc sáng 19.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

HĐND TP Hà Nội quyết định một số khoản thu phí trên địa bàn thành phố

Sáng 19.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội với tỷ lệ 91,51% tổng số ĐBQH tham gia tán thành.

Thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia

Sáng 19.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với tỷ lệ 94,41% tổng số ĐBQH tán thành.