Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ 4 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay, 11.11, Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ 4 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong sáng nay, sau khi tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, QH sẽ nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Tiếp đó, QH thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Buổi chiều, QH nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Một trong những nội dung quan trọng thu hút sự quan tâm của dư luận và cử tri là QH sẽ dành một ngày (13.11) để tiến hành giám sát tối cao với chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018.

Trong tuần làm việc này, QH sẽ thảo luận ở hội trường về: Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội.

QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; nghe Tờ trình về việc đề nghị QH phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia; nghe Báo cáo thuyết minh và Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn 2 nội dung nêu trên.

QH nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các dự án Luật: Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); và thảo luận ở tổ về 4 dự án Luật này.

Nguyễn Vũ