Lai Châu: Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại huyện Mường Tè 

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh tại huyện Mường Tè, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét việc giải quyết các ý kiến của cử tri bản Mò Su, xã Mù Cả về đề nghị UBND tỉnh có chế độ đặc thù riêng hỗ trợ giống trâu, bò cho các hộ nghèo bản Mò Su (bản di dân ra biên giới theo chủ trương của Nhà nước). Tại Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 4.10.2010, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Mường Tè chỉ đạo, lồng ghép các chương trình dự án để có kinh phí mua trâu, bò hỗ trợ cho các hộ dân bản Mò Su. Qua giám sát cho thấy: Huyện không có nguồn kinh phí để lồng ghép được các nguồn vốn khác thực hiện chính sách đặc thù cho nhân dân bản Mò Su. Về kiến nghị của cử tri xã Bum Nưa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát và đầu tư kè kiên cố lại cánh đồng Nà Cang và Nà Luồng: Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè, UBND tỉnh đã giao kinh phí cho huyện khắc phục từ nguồn khắc phục lụt bão, tuy nhiên huyện phải trả nợ cho các công trình khắc phục hậu quả lũ lụt từ những năm trước. Nếu kè toàn tuyến gần 2km, huyện sẽ không đủ kinh phí. Đồng thời, đề nghị tỉnh xem xét bổ sung nguồn vốn để huyện thực hiện kè toàn tuyến, bảo đảm ổn định dân cư, sản xuất diện tích lúa cho nhân dân.

THỦY NGUYỄN