Lai Châu: Kiến nghị nâng cấp, tu sửa trường mầm non cho bản Hồ Sì Pán 

Xem với cỡ chữ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã TXCT sau Kỳ họp 14, HĐND tỉnh Khóa XIV tại huyện Sìn Hồ. Cử tri xã Pu Sam kiến nghị việc đổ bê tông tuyến đường từ bản Nậm Há lên bản Nậm Béo để thuận tiện làm đường nội đồng; sớm nâng cấp, tu sửa trường mầm non cho bản Nậm Béo hiện đã xuống cấp và xây trường mầm non cho bản Hồ Sì Pán do sáp nhập bản nên không đủ lớp; đầu tư công trình thủy lợi dài khoảng 6km, phục vụ tưới tiêu cho 60ha lúa, sửa lại hệ thống nước sinh hoạt cho Nhân dân trong bản; đầu tư công trình nước sinh hoạt và bể chứa nước cho người dân các bản bản Nậm Béo và Tìa Tê; xem xét lại địa giới hành chính của bản theo đúng bản đồ 364 của bản Nậm Béo… Cử tri xã Pa Khóa kiến nghị Nhà nước làm đường nước sinh hoạt, đường kênh mương nội đồng lên Nậm Khẩu Hú, thuộc bản Pa Khóa; quan tâm nâng cấp đường nước sinh hoạt cho Nhân dân, xây thêm kênh mương bản Lau Bầu dài 500m phục vụ tưới tiêu cho 10ha; mắc ống nước cho các hộ dân, xây kênh mương cho 6 hộ thiếu nước sản xuất đối với bản Hua Ná…

PHƯƠNG ANH