Lào Cai hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước 

Xem với cỡ chữ
Sáng 13.7, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các Đảng bộ trực thuộc và gặp mặt cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai.

Từ ngày 19.5 - 30.6, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo 14 Đảng bộ trực thuộc (trong đó có 9 Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố) tổ chức xong Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Như vậy, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành sớm so với tiến độ đề ra, là địa phương hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh khẳng định, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ dưới cơ sở, Đảng bộ cơ sở và các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua diễn ra trong điều kiện hết sức đặc biệt do ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các cấp ủy Đảng, các đơn vị, địa phương đã nỗ lực, tích cực, sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là quy trình nhân sự được chuẩn bị, tính toán chặt chẽ, công tác tuyên truyền, khánh tiết trong điều kiện ảnh hưởng đại dịch nhưng không để xảy ra sơ suất.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giao nhiệm vụ cho các cấp ủy trên địa bàn trong thời gian tới tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tích cực đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Cùng với đó là đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các chương trình trọng tâm, đề án trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tích cực xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển trong nhiệm kỳ mới. Các cấp ủy cần sớm hoàn thành chương trình hành động, kế hoạch phân công nhiệm vụ, bảo đảm cấp ủy viên đều được giao nhiệm vụ cụ thể.

Do tác động của đại dịch Covid-19, nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm 2020 là hết sức nặng nề nên các cấp ủy, chính quyền, các ngành cần nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt trong xây dựng và thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển. Riêng với các cấp ủy là tập thể mới cần thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, coi trọng tính kế thừa, đặc biệt là thành quả của khóa trước, đặc biệt là phải thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm chính trị của mình trước đảng bộ, nhân dân.

Từ kinh nghiệm tổ chức các Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhanh, gọn, bảo đảm chất lượng, an toàn, Tỉnh ủy Lào Cai rút ra một số bài học; đó là: Sự chủ động từ sớm trong công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự; rà soát kỹ, quy hoạch nhân sự đúng, trúng, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy trình năm bước để sàng lọc, lựa chọn được người tiêu biểu nhất; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở hoặc trao đổi với Trung ương để giải quyết các vấn đề liên quan đến đại hội.

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các Đảng bộ để tham gia góp ý kiến vào công tác chuẩn bị, nhất là về văn kiện và nhân sự đại hội. Các tổ giúp việc, tổ kỹ thuật của tỉnh chủ động, tích cực hỗ trợ các Đảng bộ trong công tác chuẩn bị và trực tiếp tại đại hội; bám sát, đôn đốc, giải quyết ngay những khó khăn, kiến nghị, vấn đề phát sinh của cơ sở.

Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các tổ chức, cá nhân ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở trên cơ sở theo hướng nhiều đại hội tổ chức trong cùng một thời gian, bảo đảm tiến độ đề ra. Chất lượng cán bộ nhiệm kỳ mới được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước, cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số đều đạt tỷ lệ cao hơn với quy định, trong đó ở cấp huyện, cán bộ trẻ đạt 19,2%, nữ đạt 24,61%, cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt 41,65%; cấp cơ sở, cán bộ trẻ đạt 18,89%, nữ đạt 17,05%, dân tộc thiểu số đạt 27,65%. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy cơ bản bảo đảm 1/3 theo quy định.

Hồng Ninh