Gắn kết và chủ động thích ứng

Đảm nhận trọng trách Chủ tịch AIPA 41 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp cả trên thế giới và trong khu vực là một thách thức vô cùng lớn, nhưng với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, Quốc hội Việt Nam đã và đang triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ tịch AIPA với hình thức phù hợp, tăng cường vai trò của AIPA trong việc đồng hành, chung tay với chính phủ các nước bảo vệ “ngôi nhà chung ASEAN”.

Mở rộng chủ thể được ký kết đến đâu?

Đây là vấn đề được nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm cho ý kiến tại phiên thảo luận chiều qua. Bởi lẽ, mở rộng chủ thể được ký kết là phù hợp với chủ trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Vẫn thiếu tư duy chiến lược

Thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) tại phiên họp sáng qua, 13.7, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật vẫn đang thiếu một tư duy mang tầm chiến lược, đó là nâng tầm người lao động Việt Nam. Chúng ta không thể chỉ bàn mãi câu chuyện đưa người lao động có trình độ đơn giản mà cần tính tới việc đưa các chuyên gia, lao động chất lượng cao đi làm việc ở nước ngoài.

Cần có lộ trình tổ chức theo từng giai đoạn cụ thể

Chiều 16.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội làm việc tại Hội trường, cho ý kiến về dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Nên thu hẹp phạm vi điều chỉnh

Sáng nay, 16.6, dự án Luật Biên phòng Việt Nam đã được trình Quốc hội thảo luận tại phiên họp tổ. Dự án Luật này cũng sẽ được Quốc hội thảo luận tại phiên họp toàn thể sáng 19.6 tới. Một yêu cầu quan trọng của dự án Luật này là phải bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành (không quy định lại các nội dung đã có trong các luật khác, không chồng chéo với các quy định của pháp luật có liên quan) và phải bảo đảm tính khả thi, hạn chế việc tăng biên chế, tổ chức và kinh phí.

Luật trong cuộc sống

Đơn giản, hữu dụng, giá trị

Đơn giản, hữu dụng, giá trị

Trên cơ sở chỉ ra những hạn chế trong tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo trình độ phát triển, các chuyên gia về dân tộc và miền núi cho rằng, dự thảo tiêu chí mới cần bảo đảm các điều kiện như có độ tin cậy, tính đơn giản, hữu dụng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của khu vực vùng dân tộc và miền núi, hướng tới tầm nhìn phát triển trong tương lai.

Xem tiếp...