Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa các đơn vị thuộc PVN 

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 3.8, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ ký Thoả thuận hợp tác kinh doanh giữa 3 Tổng Công ty đầu ngành của Tập đoàn là Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PVPower) và tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) và Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem).

Đây là các sự kiện quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham sự Lễ ký kết, về phía tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó ban Kinh tế Trung ương, chủ tịch Tập đoàn Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng, cùng các đồng chí  Kiểm soát viên Tập đoàn cùng đại diện các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Về phía các đơn vị thành viên có các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và đại diện các Ban chuyên môn của các đơn vị.

Việc hợp tác kinh doanh nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh tham gia vào thị trường, qua đó tạo đà tăng trưởng là nhiệm vụ cấp thiết, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và tinh thần tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 cua Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam.

Ảnh: Hải Yến

Tham gia ký Nghi thức ký Hợp đồng hợp tác  kinh doanh phát triển chuỗi dự án khí Điện Cảng dịch vụ giữa PVGas, PTSC và PVPower có Tổng Giám đốc PVGas Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc PVPower Lê Như Linh, Tổng giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường.

Ảnh: Hải Yến

Tham gia ký Nghi thức Thoả thuận hợp tác giữa PVGas và PVChem có Tổng giám đốc PVGas Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc PVChem Hoàng Trọng Dũng.

Cuối buổi lễ, Tổng giám đốc PVGas Dương Mạnh Sơn phát biểu tiếp thu và cam kết triển khai thành công 2 nội dung hợp tác đã ký kết.

Hải Yến