Lời cỏ hoa 

Xem với cỡ chữ

Quảng An nhiều lắm màu hoa
cỏ lau thì trắng như là mây bay
cầu Nhật Tân như sợi dây
vắt ngang sông Mẹ nối ngày với đêm
vườn hồng giữ lại êm đềm
chỉ hoa với vạt cỏ mềm rung rinh
bao nhiêu đôi trẻ tươi xinh
thì thầm đừng để giật mình phận hoa
bãi bờ ngơ ngẩn chiều tà
đời người như vệt sân ga cõi này
còn em chỉ muốn lưu đày
cùng anh cuộn sóng tháng ngày vì nhau

Hoàng Việt Hằng