Long An: Lưu ý phương án ngăn ngừa, xử lý điểm “nóng” khiếu kiện phát sinh 

Xem với cỡ chữ

Tại buổi làm việc của HĐND tỉnh với UBND thành phố Tân An về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn từ năm 2018 đến tháng 7.2019, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, làm rõ thêm một số bất cập, hạn chế, yêu cầu thành phố Tân An nâng cao chất lượng thực thi công vụ; đầu tư cơ sở vật chất cho trụ sở tiếp công dân; thực hiện công khai minh bạch các quy trình thủ tục, văn bản pháp luật. Đặc biệt chú trọng các lĩnh vực về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Cang yêu cầu TP Tân An tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để kéo dài, xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp và lưu ý đến phương án ngăn ngừa, xử lý điểm “nóng” khiếu kiện phát sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng cán bộ trong tiếp công dân, tăng cường thanh tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu để xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp sai phạm, thiếu trách nhiệm…

KIỀU BẢO