Lựa chọn người tâm sáng, tài cao, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân 

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO) - "Năm nay phải là năm bầu cử. Phải làm sao lựa chọn được những người tâm sáng, tài cao, có trí tuệ và toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Phải lấy tiêu chí chất lượng đại biểu làm trọng, cố gắng bảo đảm cơ cấu nhưng chất lượng đại biểu, tinh thần, ý chí của đại biểu cần phải đặc biệt được quan tâm". Đây là ý kiến của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016 giữa UBTVQH và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam diễn ra chiều 2.3.

>> UBTVQH và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai Quy chế phối hợp công tác năm 2016

Theo chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, hoạt động của MTTQ và hoạt động của QH là hai hoạt động gần dân nhất, sát dân nhất. Từ các vị đại biểu dân cử cho đến các vị thành viên của MTTQ ở cơ sở rất gắn bó với nhân dân. Do đó, hai cơ quan hoàn toàn có đủ điều kiện để nói lên tiếng nói của nhân dân; vừa truyền bá chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, vừa lắng nghe, thấu hiểu cuộc sống của người dân. Trên cơ sở tập hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, hai cơ quan với nhiệm vụ, vai trò của mình cùng nhau thảo luận, đưa ra các diễn đàn để giải quyết các công việc, nguyện vọng của dân.


Ảnh: T. Cường

Chủ tịch QH lưu ý, hai cơ quan UBTVQH và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ cần phải tăng cường phối hợp hơn nữa, vừa lắng nghe, tập hợp và giải quyết. Trong đó, cần phải quan tâm giám sát, xem xét việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phát huy hiệu quả của quá trình tập hợp, lắng nghe. Cần tiếp tục có các cách phối hợp sáng tạo để mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với QH và HĐND các cấp ngày càng tốt hơn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2016 này là hai cơ quan nỗ lực cho công tác bầu cử thành công- Chủ tịch QH nói. "Năm nay phải là năm bầu cử. Phải làm sao lựa chọn được những người tâm sáng, tài cao, có trí tuệ và toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Phải lấy tiêu chí chất lượng đại biểu làm trọng, cố gắng bảo đảm cơ cấu nhưng chất lượng đại biểu, tinh thần, ý chí của đại biểu cần phải đặc biệt được quan tâm".

“Phải luôn luôn coi chất lượng đại biểu làm trọng. Có lần tôi đã phát biểu, đại biểu dân cử phải mang trong mình sức mạnh của nhân dân, ý chí và nguyện vọng của nhân dân thì mới tạo ra sức mạnh của QH, tình cảm của QH; đại biểu phải dám nói, dám đặt lên bàn nghị trường những vấn đề mà cuộc sống đặt ra”, Chủ tịch QH phát biểu.

Về tỷ lệ đại biểu nữ, Chủ tịch QH cho rằng, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV cố gắng tỷ lệ 30% số ĐBQH là nữ, rồi dần dần phấn đấu nâng tỷ lệ đại biểu nữ lên 40, 45%. Về tỷ lệ đại biểu chuyên trách và kiêm nhiệm, Chủ tịch QH cho biết, về lâu dài, QH chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu khoảng 50% số đại biểu chuyên trách thì mới bảo đảm QH thực sự hiệu quả. Trong giai đoạn này, phấn đấu tỷ lệ đại biểu chuyên trách của QH là 35%.

“Cần có cơ chế để phát hiện và loại bỏ những người có động cơ không trong sáng, nhảy vào QH vì việc này, việc khác. Rồi hạn chế không để lọt những anh có chuyện này, chuyện kia vào cơ quan đại biểu của dân. Chứ đưa vào đưa ra thì mệt quá. QH đau quá, cử tri đau quá!”, Chủ tịch QH phát biểu.

Đối với công tác phối hợp xây dựng pháp luật giữa hai cơ quan, theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, năm 2016, hai cơ quan tập trung phối hợp trong xây dựng các luật như Luật Biểu tình, Luật Về hội, Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)… Đồng thời với việc hoàn thiện văn bản pháp luật về MTTQ. Bên cạnh cơ chế góp ý bằng văn bản, Chủ tịch QH cho rằng, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH với các Hội đồng tư vấn tương ứng của Ủy ban Trung ương MTTQ cần có các cơ chế cùng nhau ngồi lại, thảo luận thông qua các hội nghị, hội thảo hay các hoạt động giám sát.

Ôn lại đợt tiếp xúc cử tri của mình với tất cả giáo viên tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, thông qua cuộc tiếp xúc này, bàn về chuyện trường, chuyện giáo dục mà ra cả chuyện về bất cập trong tổ chức bộ máy hành chính. Từ đó, Chủ tịch QH lưu ý, cần tránh việc chỉ tiếp xúc các đại cử tri, các cử tri chuyên nghiệp, tiếp xúc theo kiểu đánh trống to rồi bỏ dùi mang về. Tới đây, cần có cơ chế tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề, bám sát cơ sở, không phải chỉ địa phương mình ứng cử thì sẽ tốt.

“Thực tế hoạt động tiếp xúc cử tri, có những đại biểu đến tận nhà gặp dân và thấy có hiệu quả hơn hẳn. Cử tri thấy đại biểu cùng với đại diện MTTQ đến một số hộ dân thì cử tri cảm thấy đại biểu gần dân, cảm thấy tin tưởng hơn và sẽ giãi bày hết những tâm tư, nguyện vọng của mình. Do đó, bên cạnh tiếp xúc cử tri tại các Hội nghị, cần đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc tận nơi ở các cử tri”, Chủ tịch QH phát biểu.

Tự Cường lược ghi