Kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân (5.10.1988 - 5.10.2018)

Luôn đổi mới theo tinh thần “nhập thế” 

Xem với cỡ chữ
Chúng tôi có một niềm tin sâu sắc rằng trong thời gian tới, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới theo tinh thần “nhập thế”; đổi mới, quyết đoán và sáng tạo; gần dân, sát cơ sở, góp phần tích cực hơn nữa vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của QH và HĐND các cấp, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri và độc giả. Chúng tôi nguyện hợp tác, đồng hành, cùng Báo trên bước đường đổi mới và phát triển trong thời gian tới.

Không ngừng đổi mới

Nhìn lại chặng đường đã qua, Báo Đại biểu Nhân dân đã có những bước đi dài, vượt qua thăng trầm, không ngừng định hình, không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển, xứng đáng là tiếng nói của QH, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri. Thành tựu của Báo cũng ghi đậm dấu ấn của các thế hệ Tổng biên tập, Ban biên tập, phóng viên và người lao động của Báo trong suốt 30 năm qua. Đồng thời, thể hiện tầm nhìn, sự chỉ đạo, chăm lo vun trồng mà lãnh đạo UBTVQH, lãnh đạo VPQH dành cho tờ báo bằng những quyết định đúng đắn, kịp thời trong mỗi chặng đường và mỗi bước trưởng thành. Những tấm lòng, sự đồng cảm, chia sẻ từ các chính khách, nhà quản lý, các cá nhân, các doanh nhân trong mọi giai tầng xã hội là nguồn lực, tiềm năng, năng lượng để Báo phát triển, trưởng thành.


Tác giả (thứ hai bên trái) và các đại biểu tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2017 

Trong đó, các đại biểu dân cử, Thường trực HĐND các địa phương tìm thấy ở Báo không gian mở, môi trường để trao đổi, bày tỏ và kiến nghị những vấn đề thực tiễn đặt ra; cập nhật thông tin hoạt động của QH và các cơ quan của QH; là diễn đàn để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm hoạt động, bồi dưỡng tri thức và kỹ năng rất bổ ích. Việc tham gia viết tin, bài của các cộng tác viên cho Báo Đại biểu Nhân dân, trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương là cách vừa chia sẻ thông tin hoạt động của địa phương, vừa rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, phản biện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của QH, HĐND các cấp cũng như công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ công chức các văn phòng ĐBQH và HĐND ở địa phương.

Nguyện hợp tác, đồng hành

Trong thời gian tới, sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và hoạt động của QH, HĐND các cấp sẽ có những yêu cầu mới, vừa thuận lợi vừa khó khăn, thách thức. Chưa bao giờ cử tri có niềm tin lớn và kỳ vọng về một chính quyền thật sự gần dân, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, về một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh mãnh liệt như hiện nay. Nhưng cũng chưa bao giờ hiện hữu những nguy cơ, thách thức, làm xói mòn, đổ vỡ lòng tin lớn như hiện nay. Vì vậy, hệ thống pháp luật phải cập nhật hơi thở cuộc sống và ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Hiến pháp và pháp luật phải được bảo vệ, thực thi pháp luật phải thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Tính hệ thống, thống nhất của cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương cần được phát huy. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới trong thực thi pháp luật phải thực chất, đúng thẩm quyền, không chung chung, không nói một đằng làm một nẻo. Bảo đảm việc quản lý, sử dụng, phân phối lại các nguồn lực và giá trị vật chất, tinh thần của đất nước một cách bền vững, hài hòa. Tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, đại biểu dân cử được đề cao và tôn trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Thiết nghĩ, để đi tới những mục tiêu cao cả và vẻ vang đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó vai trò của báo chí cách mạng, trực tiếp ở đây là Báo Đại biểu Nhân dân vô cùng quan trọng; làm cầu nối giữa QH, HĐND các cấp với cử tri, trong quá trình xây dựng hoạch định chính sách pháp luật và thực thực thi chính sách, pháp luật. Chúng tôi có một niềm tin sâu sắc rằng, trong thời gian tới, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới theo tinh thần “nhập thế”; đổi mới, quyết đoán và sáng tạo. Gần dân, sát cơ sở, góp phần tích cực hơn nữa vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của QH và HĐND các cấp, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri và độc giả trong cả nước.

Để làm được điều này, Báo cần tham gia sâu hơn vào quá trình giám sát của QH, các cơ quan của QH và HĐND về những vấn đề quan trọng của đất nước, để những việc trái Hiến pháp và pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của đất nước, của nhân dân được phản ánh kịp thời trên diễn đàn Báo Đại biểu Nhân dân. Cần tiếp tục mở các diễn đàn để thảo luận, tranh luận, phản biện những vấn đề quan trọng trong các dự thảo luật hoặc những vấn đề mang tính quyết sách chiến lược cần lấy ý kiến nhân dân; những vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan dân cử. Bên cạnh đó, rất mong Báo tiếp tục kế thừa, củng cố, đào tạo kỹ năng các câu lạc bộ, tổ chức các hình thức giao lưu, hoạt động báo chí chuyên đề ở các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, mở rộng liên kết cập nhật hơi thở cuộc sống vào  nội dung của báo, từng bước đổi mới chế độ nhuận bút và khen thưởng.

Cuối cùng, để chính danh định phận của một tờ báo có tầm vóc, trụ cột, là tiếng nói của QH, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri như mục đích, tôn chỉ đề ra, Báo Đại biểu Nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội để tờ báo dân cử gần gũi hơn nữa với cử tri và nhân dân.

Chúng tôi nguyện hợp tác, đồng hành, cùng Báo Đại biểu Nhân dân trên bước đường đổi mới và phát triển trong thời gian tới.

Nguyễn Đức Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị