Miễn giảm tiền điện cho 101 đối tượng do ảnh hưởng dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội có văn bản chấp thuận danh sách 101 đối tượng miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19. Danh sách này bao gồm 50 cơ sở thuộc khối bệnh viện, 30 cơ sở thuộc khối trung tâm y tế, 3 cơ sở thuộc khối trung tâm chuyên khoa, 5 cơ sở thuộc khối cơ sở du lịch, 13 cơ sở thuộc khối quân đội, công an, bệnh viện cách ly, khám bệnh tập trung…  

P.LONG