67 năm ngày truyền thống Văn phòng Quốc hội (2.3.1946 – 2.3.2013)

Một QH chuyên nghiệp - cần bộ máy tham mưu, giúp việc chuyên nghiệp 

Xem với cỡ chữ
67 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động VPQH – cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ QH, các cơ quan của QH đều đoàn kết, trên dưới một lòng, hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất. Cho rằng, một QH chuyên nghiệp, cần phải có một bộ máy tham mưu, giúp việc và phục vụ chuyên nghiệp, nhân ngày truyền thống của VPQH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, ỦY VIÊN UBTVQH, CHỦ NHIỆM VPQH, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC nhắn nhủ với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của VPQH, mỗi cá nhân cần không ngừng đổi mới, vươn lên, ngày càng chuyên nghiệp hơn nữa để đóng góp nhiều hơn vào thành tựu chung của QH - cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước.

- Thời gian qua, theo ghi nhận của Lãnh đạo QH, VPQH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ của QH – cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao và các cơ quan của QH. Là người đứng đầu VPQH, nhìn lại những đóng góp của VPQH trong 1 năm qua, Chủ nhiệm thấy thế nào?

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nhưng năm 2012, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPQH đã phát huy kết quả đạt được từ năm trước, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH và các cơ quan của QH. Công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ của VPQH đã ngày càng chủ động, đi vào nền nếp, khoa học hơn, phát huy tốt trách nhiệm, trí tuệ của tập thể và cá nhân. Trong năm, VPQH đã tham mưu, phục vụ QH, UBTVQH xem xét, thông qua 27 luật, pháp lệnh, nghị quyết, trong đó có những Nghị quyết hết sức quan trọng, được dư luận ủng hộ và đánh giá cao như: Nghị quyết 27 về một số cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH; Nghị quyết của QH về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; hoàn thành tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và ban hành Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của VPQH, Đảng bộ cơ quan VPQH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, các Phó chủ tịch QH đã đến dự và đều ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của VPQH đối với hoạt động chung của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH. Không chỉ với cá nhân tôi mà có lẽ, với tất cả anh, chị, em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của VPQH đều thấy được động viên, khích lệ rất nhiều trước tình cảm ấm áp và sự trân trọng của Lãnh đạo QH đối với những đóng góp của VPQH thời gian qua. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi đã hài lòng với những đóng góp đó hay chưa thì câu trả lời là chưa. Chất lượng công tác tham mưu cũng có lúc, có việc chưa thật chủ động, chưa thật chuyên nghiệp. Một số dự án chưa bảo đảm tiến độ. Công tác điều hòa, phối hợp vẫn còn trùng lặp khiến vẫn còn tình trạng một địa phương có hai, ba đoàn giám sát của các cơ quan của QH cùng đến làm việc cùng một thời điểm. Công tác tham mưu để thực hiện các kiến nghị sau giám sát, tiếp công dân... cũng chưa thật sự đạt yêu cầu. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật đồng đều. Tới đây, VPQH sẽ tiếp tục có những điều chỉnh để làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Tôi tin rằng, với truyền thống tốt đẹp – trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh em cũng đều đoàn kết, trên dưới một lòng hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, VPQH còn có thể làm tốt hơn nữa, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào thành tựu chung của QH.

- Năm 2012 được dư luận cử tri ghi nhận là năm đổi mới của QH với việc lần đầu tiên QH thông qua một Nghị quyết về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH và một loạt các cải tiến, đổi mới đã được áp dụng vào thực tiễn hoạt động của QH. Là cơ quan trực tiếp tham mưu để QH ban hành Nghị quyết này, theo Chủ nhiệm, tinh thần đổi mới của QH đã tác động như thế nào đến VPQH?

Tôi tham gia QH đến nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ hai. Một trong những yếu tố làm nên bản sắc của QH ta, theo tôi, có lẽ chính là tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Chính vì vậy, là cơ quan tham mưu, phục vụ và giúp việc QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, VPQH cũng phải không ngừng chuyển động, không ngừng đổi mới để bắt kịp sự đổi mới của QH, các cơ quan của QH. Ngay sau khi QH có Nghị quyết số 27 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, VPQH đã tiến hành rà soát, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 417 về chức năng, nhiệm vụ của VPQH để tới đây có những đổi mới về tổ chức, bộ máy cho phù hợp hơn, hoạt động hiệu quả hơn, năng động và chuyên nghiệp hơn.

- Chủ nhiệm nhiều lần đề cập đến tính chuyên nghiệp của VPQH. Một QH chuyên nghiệp, nhất thiết phải có đội ngũ những người tham mưu, giúp việc và phục vụ chuyên nghiệp, thưa Chủ nhiệm?

Thế nào là một QH chuyên nghiệp? Thế nào là một cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ chuyên nghiệp? Tôi nghĩ, không có một thước đo chuẩn mực nào có thể đo đếm được sự chuyên nghiệp của QH. Với VPQH cũng tương tự như vậy. Nhưng quan trọng làm sao để những quyết đáp của QH được lòng dân, được nhân dân ủng hộ thì đó chính là kết quả của một QH chuyên nghiệp. VPQH luôn cải tiến, đổi mới, chuyên nghiệp để phục vụ ĐBQH hoàn thành và phát huy vai trò là người đại diện cho nhân dân. Tất nhiên, so với mong muốn thì QH phải chuyên nghiệp hơn nữa, VPQH phải chuyên nghiệp hơn nữa.

- Theo Chủ nhiệm, để có một bộ máy tham mưu, giúp việc và phục vụ QH thực sự chuyên nghiệp có khó không?

Tôi nghĩ là khó chứ không dễ. Vì hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của VPQH cũng đang còn một số hạn chế. Bên cạnh những người có trình độ, năng lực, có thâm niên công tác thì đội ngũ những người trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phục vụ và giúp việc cho QH, các cơ quan của QH cũng khá nhiều. Hoạt động tham mưu, giúp việc và phục vụ cho QH, UBTVQH, các cơ quan của QH và ĐBQH mang tính đặc thù rất rõ nét nên cần  phải có thời gian làm quen với công việc, tích lũy kinh nghiệm. Cũng do tính đặc thù của VPQH nên tổ chức bộ máy, cách thức vận hành của VPQH như thế nào cũng phụ thuộc rất nhiều vào tổ chức, bộ máy của QH, các cơ quan của QH. Hiện nay, chúng ta đang sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sau khi có Hiến pháp, Luật Tổ chức QH cũng sẽ được sửa đổi. Ví dụ, có thể sẽ tăng thêm các Ủy ban của QH thì đương nhiên phải tăng thêm các Vụ phục vụ. Có thể sẽ tăng thêm các ĐBQH chuyên trách, bây giờ đang là hơn 30% thì tới đây có thể lên tới 40 - 50%. Như vậy thì bộ máy phục vụ sẽ phải chuyển động theo. Muốn có một bộ máy tham mưu, giúp việc và phục vụ QH thực sự chuyên nghiệp thì mỗi cá nhân trong bộ máy đó đều phải chuyển động, đổi mới, làm cho mình ngày càng chuyên nghiệp hơn. Như Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã nói: mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều chuyển động vì sự chuyển động lớn hơn của đất nước.

- Năm 2013, nhiệm vụ của QH, các cơ quan của QH khá nặng nề. Với VPQH, có lẽ sẽ tiếp tục là một năm vất vả nữa, thưa Chủ nhiệm?

Khối lượng công việc của QH, các cơ quan của QH sẽ ngày càng lớn và QH sẽ ngày càng vất vả vì yêu cầu của cuộc sống đặt ra, vì tâm nguyện của cử tri gửi gắm ở QH ngày càng nhiều. VPQH cũng sẽ vất vả hơn. Nhưng tôi nghĩ, trong sự vất vả đó sẽ có nhiều niềm vui. Bởi lẽ, nếu VPQH, các vụ, cục, đơn vị của VPQH làm thêm được một việc, sẽ đóng góp thêm được với QH để QH làm tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước.

Hiện nay, VPQH đã chủ động triển khai các hoạt động tham mưu, tổng hợp để phục vụ tốt Kỳ họp thứ Năm của QH. Đây sẽ là Kỳ họp, QH xem xét và quyết định rất nhiều nội dung lớn, trong đó có việc tiếp tục xem xét các nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó có việc tập hợp, tổng hợp các nội dung đóng góp ý kiến của nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp. VPQH phải làm tốt công tác tham mưu, giúp việc để bảo đảm ý kiến của nhân dân được tổng hợp đầy đủ, giải trình rõ ràng, thận trọng, chu đáo để nhân dân thấy rằng, bản Hiến pháp mới thực sự là đạo luật cơ bản của QH, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Hay Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIII, lần đầu tiên, QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Đây là việc làm mới, chưa có tiền lệ nên VPQH phải tham mưu xây dựng một quy trình thật tốt, chặt chẽ và dân chủ để bảo đảm chất lượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Bên cạnh đó, VPQH cũng xác định phải tập trung tổ chức tốt việc tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của QH, tăng cường tuyên truyền các Phiên họp giám sát chuyên đề tại Kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn của QH, chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp của UBTVQH, các phiên giải trình tại các cơ quan của QH... để nhân dân thấy rằng, QH ngày càng cởi mở, ngày càng công khai, dân chủ, QH không chỉ họp hai Kỳ họp một năm mà UBTVQH, các cơ quan của QH làm việc liên tục, quanh năm suốt tháng...

Một nhiệm vụ rất quan trọng nữa của VPQH trong năm nay là tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, bắt đầu từ công tác cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ. Quy trình thi tuyển công chức phải thực hiện rộng rãi, công khai và minh bạch, nghiên cứu và đề xuất thực hiện một số đột phá về cơ chế, chính sách để thu hút được nhiều người giỏi về làm việc tại VPQH. Tới đây, Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 417 về tổ chức, bộ máy của VPQH được UBTVQH thông qua thì sẽ phải sắp xếp lại một số phòng, ban cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới. Việc triển khai phải tạo được sự đồng thuận vì có đơn vị sẽ phải nâng cấp lên, có đơn vị phải sáp nhập với đơn vị khác. Nếu không làm tốt công tác tư tưởng thì có khi cũng sẽ dẫn đến những tâm tư, băn khoăn.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, VPQH cũng xác định phải làm tốt công tác xây dựng Đảng. Năm nay, Đảng ủy cơ quan VPQH tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; thực hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ. Đổi mới ngay từ trong quá trình nội dung sinh hoạt của chi bộ, sinh hoạt chi bộ sẽ tổ chức đồng loạt vào đầu tháng, cuối tháng có một cuộc giao ban các Bí thư Chi bộ để phản ánh tình hình và triển khai công tác tháng sau. Làm tốt công tác đánh giá Đảng viên hàng năm, đây cũng là cơ sở cho việc làm tốt công tác quy hoạch, giới thiệu, bỏ phiếu, bổ nhiệm cán bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa VPQH với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH và các Ban của UBTVQH trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của QH, các cơ quan của QH. Ngoài ra, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ trong việc tham mưu, giúp việc và phục vụ các  chương trình, nội dung các Kỳ họp của QH, Phiên họp UBTVQH, nhất là việc bảo  đảm thời gian, chất lượng tài liệu cung cấp cho ĐBQH. Đây là bước quan trọng để nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của VPQH, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH.

- Nhân ngày truyền thống của VPQH, Chủ nhiệm sẽ nhắn gửi điều gì tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động VPQH?

Tôi nghĩ, nói cũng chỉ là một phần thôi. Điều quan trọng là làm thế nào. Mình nói quan tâm đến anh em, nghĩ cho anh em mà việc làm không thể hiện được điều này thì chắc là anh em không phục đâu. Năm 2012, VPQH đã tham mưu cho UBTVQH sửa đổi Nghị quyết 773 về cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ của Văn phòng, trong đó có văn bản về khoán việc, tạo điều kiện nâng thêm đời sống vật chất cho anh, chị, em, quan tâm đến đời sống cán bộ có hệ số lương thấp; các hoạt động đoàn thể, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng phải được quan tâm đầu tư nhiều hơn...

Nhân ngày truyền thống của VPQH, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo VPQH, tôi chúc toàn thể anh, chị, em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của VPQH luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc, đạt được nhiều thắng lợi mới và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chung của cơ quan dân cử.

- Xin trân trọng cám ơn Chủ nhiệm!

Bạch Long thực hiện; Ảnh: Quang Khánh