Đảng bộ quận Hoàn Kiếm:

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức 

Xem với cỡ chữ
Với quyết tâm và sự vào cuộc của nhân dân và hệ thống chính trị trên địa bàn, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thuộc tốp đầu của thành phố.

Phát huy, khai thác có hiệu quả thế mạnh về dịch vụ, thương mại

Phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, Bí thư Quận ủy quận Dương Đức Tuấn khẳng định: Trong 5 năm qua, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển", Đảng bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và 6 chương trình, 26 đề án công tác của Quận ủy, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Theo đó, kinh tế của quận tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả thế mạnh về dịch vụ, thương mại, du lịch; duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hàng năm đạt 18,12 %; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận tăng hơn 2 lần số thu đầu nhiệm kỳ; công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực...

Bí thư Quận ủy Dương Đức Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm

Với những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, liên tục trong nhiều năm quận Hoàn Kiếm được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu thi đua”. Đặc biệt trong năm 2020, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được Thành ủy Hà Nội trao tặng Cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bên cạnh đó, sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, có nhiều tiến bộ rõ nét, chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện; sự nghiệp giáo dục, y tế phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được quan tâm, duy trì; an ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực... Đáng chú ý, Hoàn Kiếm đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và xây dựng đô thị với nhiều chuyển biến tích cực, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được cải thiện; nhiều dự án đầu tư phát triển quy mô lớn được triển khai, diện mạo đô thị khang trang sạch đẹp hơn; việc bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử văn hóa khu phố cổ, khu phố cũ đạt kết quả khả quan.

Nhiệm kỳ qua, quận Hoàn Kiếm cũng đã tập trung đầu tư nguồn lực cho các dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng đô thị, nhiều dự án đầu tư phát triển quy mô lớn được triển khai. Ngoài ra, các sản phẩm văn hóa - du lịch của quận xây dựng, phát triển theo hướng hoàn chỉnh, độc đáo, hấp dẫn, có tính chuyên nghiệp cao, gắn với xây dựng thương hiệu du lịch quận Hoàn Kiếm. "Dấu ấn nổi bật của quận là sản phẩm văn hóa - du lịch “Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận” được nhân dân đồng thuận, du khách quốc tế ủng hộ, đánh giá cao, góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn và Thủ đô Hà Nội" - Bí thư Quận ủy nhấn mạnh.

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Xác định những kết quả đáng khích lệ đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị phù hợp với các quy định của pháp luật và các định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển của thành phố, tiến tới xây dựng quận Hoàn Kiếm là đô thị kiểu mẫu, thông minh của Thủ đô.

Đáng chú ý, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Trong đó, đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch, trọng tâm là phát triển du lịch theo hướng văn minh, chất lượng, hiệu quả, bền vững gắn với phát triển kinh tế tri thức; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển mở rộng liên kết kinh tế, đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh về quản lý và xây dựng đô thị, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử khu phố cổ, khu phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tập trung đầu tư phát triển khu vực ngoài đê sông Hồng.

Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện. Đặc biệt, Đảng bộ quận quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

PHI LONG (HUỲNH PHI LONG)