Nâng cao chất lượng chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp HĐND

Đưa kỳ họp đến gần cử tri hơn 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu và đưa kỳ họp HĐND đến gần cử tri hơn, ngoài mời các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh về dự, theo dõi, góp ý, truyền hình trực tiếp suốt thời gian diễn ra kỳ họp, tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh còn mời thêm cử tri tham dự tại hội trường với thành phần, số lượng phù hợp và tổ chức điểm cầu truyền hình trực tuyến tại các huyện - thị xã; đồng thời, cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử (email), số điện thoại tiếp nhận ý kiến bằng tin nhắn để cử tri kiến nghị trực tiếp đến kỳ họp.

Chủ động thẩm tra ngay từ đầu

Kỳ họp là một trong những hình thức hoạt động chủ yếu của HĐND. Tại mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh đều nghiên cứu để đổi mới cách thức tổ chức, tiến hành: Từ xây dựng kế hoạch; bố trí chương trình làm việc hợp lý, chặt chẽ, phù hợp với tổng thể thời gian diễn ra kỳ họp đến xây dựng kịch bản điều hành của chủ tọa ở từng phiên họp và linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến từng phiên họp, bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm của đại biểu.

Để xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu thành viên Thường trực, các Ban, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện nghiên cứu, rà soát các quy định của Trung ương và thực tiễn của địa phương nghiên cứu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xây dựng dự thảo nghị quyết và đưa vào chương trình kỳ họp. Trước khi ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh họp với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan thống nhất cụ thể nội dung, thời gian, phân công trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác chuẩn bị.

Để thuận lợi cho công tác thẩm tra, Thường trực HĐND phân công Trưởng các Ban HĐND tỉnh chủ động tham gia từ đầu, cùng với UBND tỉnh trong quá trình xây dựng dự thảo các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách, nhất là các dự thảo nghị quyết mang tính chất đặc thù của tỉnh. Khi thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành địa phương báo cáo, cung cấp thông tin liên quan cần làm rõ, kết hợp kết quả công tác giám sát, khảo sát chuyên đề. Nếu có những vấn đề chưa rõ, có nội dung cần trao đổi lại, các Ban HĐND tỉnh đều kịp thời báo cáo Thường trực HĐND, Đảng đoàn HĐND tỉnh để nghiên cứu, chỉ đạo hoặc xin ý kiến Chủ tịch HĐND, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết. Kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh tại báo cáo thẩm tra đều được chủ tọa kỳ họp yêu cầu UBND tỉnh báo cáo giải trình làm rõ, để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét và quyết định.

Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Tổ Trưởng tổ chức họp Tổ để đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường nghiên cứu tài liệu kỳ họp, cập nhật thông tin, theo dõi giám sát các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, UBND tỉnh và các ngành hữu quan, nắm chắc tình hình đơn vị mình được bầu cử để kịp thời phản ánh những bức xúc của cử tri, tham gia thảo luận, chất vấn, giám sát tại kỳ họp. Tài liệu kỳ họp được gửi đến đại biểu HĐND tỉnh qua hệ thống M-Office dùng chung của tỉnh, bảo đảm thời gian quy định, vừa kịp thời phục vụ đại biểu nghiên cứu trao đổi, thảo luận và đưa ra quyết định tại kỳ họp; vừa tiết kiệm và thuận lợi trong tra cứu, lưu trữ.

Phiên thảo luận Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX

Ảnh: Hồng Lý 

Dành thời gian thỏa đáng cho các phiên thảo luận, chất vấn

Cách thức tổ chức và tiến hành các kỳ họp được thực hiện theo hướng giảm thời gian trình bày văn bản, chỉ trình bày báo cáo tóm tắt, thuyết trình ngắn gọn, rõ nội dung trọng tâm các dự thảo nghị quyết; dành thời gian thỏa đáng cho các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu và đưa kỳ họp HĐND đến gần cử tri hơn, ngoài mời các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh về dự, theo dõi, góp ý và tổ chức truyền hình trực tiếp suốt thời gian diễn ra kỳ họp để Nhân dân theo dõi, giám sát thì tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, tùy theo nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn, Thường trực HĐND còn quyết định mời thêm cử tri tham dự tại hội trường với thành phần, số lượng phù hợp và tổ chức điểm cầu truyền hình trực tuyến tại các huyện - thị xã để cử tri được tham dự nhiều hơn; đồng thời, cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử (email), số điện thoại bàn, số điện thoại di động tiếp nhận ý kiến bằng tin nhắn để cử tri kiến nghị trực tiếp đến kỳ họp.

Chủ tọa linh hoạt, chủ động trong điều hành các phiên họp nhằm phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu; có nhận xét, đánh giá sau từng phiên họp, đặc biệt là phiên thảo luận báo cáo, nghị quyết HĐND, chất vấn và trả lời chất vấn. Đối với các dự thảo nghị quyết còn có ý kiến khác nhau, Chủ toạ yêu cầu UBND tỉnh, các sở ngành giải trình, làm rõ trước khi biểu quyết. Chủ tọa kỳ họp cũng đề nghị Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát các ngành, địa phương thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi UBND tỉnh thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và việc giải quyết các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến của cử tri tại kỳ họp và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

LÊ THẠCH