Ngành bảo hiểm ưu tiên giao dịch điện tử 

Xem với cỡ chữ
Từ 1.4, thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Công cụ hỗ trợ cách ly xã hội hiệu quả

Theo BHXH Việt Nam, sau thời điểm 15.4, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành BHXH, bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử sẽ giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch về BHXH tránh tiếp xúc xã hội trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ. Quy định hướng tới bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp.

BHXH Việt Nam đã liên tiếp ban hành hai văn bản về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, cơ quan này yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp cụ thể. Trước hết, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Tiếp đó, đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH kể từ ngày 1 đến hết ngày 15.4.2020, bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tuy nhiên, cần phải bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1 đến hết ngày 15.4.2020 cần thống nhất với tổ chức bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg. Đối với các TTHC của ngành BHXH thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân địa phương.


Trung tâm công nghệ thông tin ngành bảo hiểm xã hội Nguồn: ITN

Thêm nhiều kênh giao dịch trực tuyến

Đi cùng với triển khai giao dịch điện tử, cơ quan BHXH Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ tối đa các tổ chức, cá nhân thông qua các hệ thống giao dịch trực tuyến. Cụ thể như Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại số hotline 19009068; Cổng Thông tin điện tử https://baohiemxahoi.gov.vn; trang Fanpage trên mạng Facebook của ngành có ứng dụng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo cũng như hệ thống tin nhắn tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan BHXH.

Trước đó, BHXH Việt Nam ban hành văn bản về việc bố trí công chức, viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19. BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc BHXH các tỉnh khẩn trương quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động các nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg; chịu trách nhiệm về công chức viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở; chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trong ngành xây dựng, công khai và thực hiện phương án bố trí cho công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà; giải quyết công việc trên phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới bố trí làm việc tại công sở như trực cơ quan, phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại công sở hoặc tại nhà riêng cần chấp hành đúng quy định theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Trung ương và địa phương.

Quốc Túy