Pháp luật về xử phạt hành chính của các nước

Người chưa thành niên được giảm nhẹ 

Xem với cỡ chữ
Thông thường, việc quyết định và áp dụng hình thức xử phạt hành chính đối với người chưa thành niên nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành chính.

Phần lớn pháp luật về xử phạt hành chính của các nước quy định, độ tuổi tối thiểu bị xử phạt hành chính là người đủ 14 tuổi trở lên. Trong đó, chế tài hành chính với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể được giảm nhẹ. Ở Trung Quốc, người chưa đủ 14 tuổi không bị xử phạt hành chính vì hành vi trái pháp luật, tuy nhiên, người giám hộ được yêu cầu có hình thức kỷ luật đối với đối tượng này. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi được áp dụng hình thức xử phạt giảm nhẹ khi có hành vi vi phạm hành chính.

Theo luật của Ba Lan, đối tượng bị xử phạt hành chính là cá nhân đủ 17 tuổi trở lên vi phạm và chỉ bị xử phạt khi thực hiện hành vi vi phạm với lỗi cố ý. Không tiến hành xử phạt khi người thực hiện hành vi vi phạm với mục đích muốn bảo vệ lợi ích lớn hơn và bảo vệ tính mạng, thân thể của người khác hoặc đối tượng bị mắc bệnh tâm thần, thiểu năng trí tuệ hoặc bị rối loạn về mặt tâm lý mà không thể kiểm soát được hành vi vi phạm. Trường hợp trong thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mà do hạn chế khả năng nhận thức thì có thể được miễn giảm xử phạt.

Ngoài ra, một số nước còn có quy định riêng về xử phạt hành chính với người chưa thành niên. Pháp luật về tư pháp đối với người chưa thành niên của Kosovo và Nhà nước độc lập Papua New Guinea quy định, ngoài các hình thức xử lý chính thức thì người chưa thành niên vi phạm trên cơ sở điều kiện quy định sẽ chuyển sang chương trình xử lý chuyển hướng. Các biện pháp xử lý chuyển hướng trong Luật tư pháp người chưa thành niên với mục đích của xử lý chuyển hướng là đưa ra biện pháp kịp thời và hiệu quả đối với hoạt động tội phạm; giúp người chưa thành niên tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình; khuyến khích người chưa thành niên nhận biết và sửa chữa sai lầm đã gây ra cho nạn nhân và cho cộng đồng; thúc đẩy hòa giải giữa người chưa thành niên và người hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng do hành vi vi phạm của người chưa thành niên; cho phép nạn nhân tham gia vào việc đưa ra quyết định; khuyến khích cha mẹ người chưa thành niên, gia đình và những thành viên cộng đồng tham gia trực tiếp vào việc giúp người chưa thành niên tự chịu trách nhiệm, giúp đỡ nạn nhân và tạo cơ hội cho người chưa thành niên sửa chữa sai lầm của họ; ngăn ngừa việc bêu riếu người chưa thành niên và những hậu quả bất lợi tiếp theo từ hệ thống tư pháp hình sự.

Một số biện pháp xử lý hành chính được áp dụng với người chưa thành niên như: Cảnh cáo chính thức; bản kiểm điểm bằng văn bản hoặc xin lỗi bằng miệng tới người cụ thể; bắt buộc có mặt tại trường giáo dưỡng, yêu cầu người chưa thành niên tới trường hàng ngày trong một giai đoạn thời gian cụ thể; thỏa thuận về thời gian với gia đình, yêu cầu người chưa thành niên phải có mặt ở nhà với gia đình mình trong một số giờ đồng hồ nhất định; thỏa thuận về tư cách đạo đức tốt, yêu cầu người chưa thành niên tuân theo một thỏa thuận đã được làm giữa người chưa thành niên và cha mẹ họ để tuân thủ những chuẩn mực đạo đức nhất định; đưa ra mệnh lệnh báo cáo, trong đó yêu cầu người chưa thành niên báo cáo với một người hoặc tổ chức được chỉ định vào một thời gian hoặc những thời gian đã được ghi rõ trong mệnh lệnh đó để người hoặc tổ chức được chỉ định giám sát và hướng dẫn về tư cách đạo đức cho người chưa thành niên; yêu cầu bồi thường, bao gồm việc trả lại bất kỳ vật nào đã chiếm đoạt hoặc sửa chữa bất kỳ vật nào bị hỏng…

Bộ luật Tư pháp Thanh thiếu niên của Kosovo quy định, ngoài hình phạt và các biện pháp giáo dục, người chưa thành niên khi đáp ứng các điều kiện để sẽ áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo quy định tại Điều 13 gồm: Người sắp thành niên thừa nhận trách nhiệm đối với hành vi phạm tội; bày tỏ sự sẵn sàng một cách rõ ràng thỏa thuận dàn hòa với bên bị hại; người sắp thành niên hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ thay mặt người sắp thành niên bày tỏ sự đồng ý thực hiện biện pháp xử lý chuyển hướng được áp dụng.

N.An