Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Sáng 7.8, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020 - 2025) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 390 đại biểu đại diện cho hơn 1.450 hội viên đang hoạt động khắp cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ảnh: Quang Vinh 

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ IX (2015 - 2020), và phương hướng công tác nhiệm kỳ X (2020 - 2025), Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ IX, PGS.TS Đỗ Hồng Quân khẳng định, nhìn lại 5 năm qua, các nhạc sĩ hội viên đã đóng góp tích cực trong các hoạt động âm nhạc của đất nước, từ sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình... trong các sự kiện âm nhạc quan trọng như: lễ hội truyền thống, các hội diễn chuyên nghiệp, các cuộc vận động sáng tác... Nhiều tác phẩm từ ca khúc, nhạc múa, hòa tấu, liên khúc... đoạt nhiều huy chương, giải cao của các ban, bộ, ngành... 

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Ảnh: Quang Vinh 

 

Nhiệm kỳ tới, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân thông qua các liên hoan quốc tế, trao đổi nghiệp vụ với các nhạc sĩ nước ngoài; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm, công trình về đề tài chiến tranh cách mạng, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới của đất nước. Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học nghệ thuật Việt Nam, trong đó có hệ thống lý thuyết âm nhạc dân tộc Việt Nam. 

 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội là tiếp tục sáng tạo, nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận và đào tạo, từng bước phát triển hài hòa các loại hình thanh nhạc và khí nhạc, nâng cao tính chuyên nghiệp. Chú trọng đầu tư các nhạc sĩ sáng tác những tác phẩm có quy mô lớn như giao hưởng, hợp xướng, opera, ballet, concerto, oratorio... cũng như những tác phẩm hòa tấu và độc tấu cho nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt chú trọng sáng tác cho thiếu nhi.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tựu đáng tự hào trên các lĩnh vực của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, từ hoạt động sáng tác, lý luận phê bình, biểu diễn, đào tạo và hoạt động hợp tác quốc tế về âm nhạc.

“Bức tranh phong phú, đa dạng của nền âm nhạc Việt Nam ngày nay cho thấy đã có những bước phát triển nhanh chóng, tích cực, gắn liền với dòng chảy của lịch sử dân tộc và đời sống xã hội. Từ âm nhạc truyền thống với những loại hình phong phú đặc sắc, chúng ta đã hội nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới với nhiều phong cách, thể loại đa dạng, từng bước xây dựng nền âm nhạc Việt Nam hiện đại mang tính chuyên nghiệp, đại chúng, đồng thời vẫn giữ được những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống. Từ đó giáo dục, định hướng, nâng cao nhận thức thẩm mỹ, góp phần thực hiện có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”…

Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020 - 2025) 

Ảnh: Quang Vinh 

Hội Nhạc sĩ Việt Nam cần nhận thức rõ những vấn đề mà công chúng đang quan tâm, những mong muốn và kỳ vọng của nhân dân; đồng thời nhìn rõ những hạn chế, bất cập trong hoạt động âm nhạc hiện nay mà Văn kiện Đại hội đã nêu, như: Thiếu vắng những tác phẩm khai phá chiều sâu nhân văn của đất nước, con người Việt Nam; tính chuyên nghiệp trong sáng tác chưa cao; chưa định hình rõ nét được xu hướng, dòng nhạc chủ lưu trong thời kỳ hội nhập; công tác lý luận, phê bình âm nhạc chưa theo kịp thực tiễn trong việc định hướng thẩm mỹ công chúng…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cần “bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước thời đại mới, phản ánh hơi thở cuộc sống, dẫn đường và đồng hành cùng công chúng vươn lên tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhạc sĩ tiếp tục đi sâu, tắm mình trong thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới đất nước và đời sống xã hội, để lấy tư liệu và cảm hứng sáng tác”.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam phấn đấu từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động âm nhạc

Đồng thời, tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình và thể loại âm nhạc đáp ứng nhu cầu và thị hiếu công chúng. Chú trọng, có giải pháp gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống trong bối cảnh cơ chế thị trường, toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động âm nhạc, phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa; góp phần làm đa dạng và sâu sắc thêm các hình thức văn hóa đối ngoại, thông qua con đường âm nhạc nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn của con người và đất nước Việt Nam, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc.

 Đại hội đã bầu 21 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020 - 2025), trong đó PGS.TS. Đỗ Hồng Quân tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội.

Hương Sen