Phân bón Bình Điền hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng 

Xem với cỡ chữ
CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) vừa thông qua kết quả kinh doanh quý II.2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III.2020.

Theo đó, kết quả kinh doanh quý II của Công ty CP Phân bón Bình Điền có doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng mạnh. Doanh thu giảm gần 18% còn 1.656 tỷ đồng.

Cũng như nhiều doanh nghiệp ngành phân bón khác, Phân bón Bình Điền được hưởng lợi từ giá dầu giảm sâu trong nửa đầu năm 2020. Qua đó, giá vốn giảm 21%, thúc đẩy biên lợi nhuận gộp tăng lên 14%.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính cải thiện nhưng vẫn lỗ 30 tỷ đồng do chi phí giảm 23% còn 32 tỷ đồng nhưng lớn hơn doanh thu.

Chi phí bán hàng giảm 35% còn 66 tỷ đồng. Trong khi, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26% lên 47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 53 tỷ đồng, gấp 8 lần. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng tương ứng đạt 831 đồng/cp.

Cần lưu ý 2019 là năm kinh doanh sa sút của ngành phân bón nói chung và Phân bón Bình Điền cũng không ngoại lệ. Lợi nhuận quý II.2019 gần thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính (chỉ cao hơn quý I.2019). Nếu so sánh với quý II.2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất thậm chí còn giảm 21%. 

Sau 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu giảm 16% còn 2.544 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 79 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 60 tỷ đồng, gấp 6,7 lần.

Công ty đặt chỉ tiêu năm 2020 gồm tổng doanh thu hợp nhất 6.022 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm trước. Song, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 153,2 tỷ đồng, tăng 11%. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 30.6, công ty có 3.349,5 tỷ đồng, phần lớn là hàng tồn kho và tài sản cố định. Các khoản phải thu ngắn hạn gấp 1,3 lần lên 932 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ vay tài chính là 1.449 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản ngắn hạn và tương đương 66% nợ phải trả.

Đối với quý III, HĐQT đề ra mục tiêu sản lượng tiêu thụ là 156.243 tấn, mang về doanh thu 1.498 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ kế hoạch 30 tỷ đồng. Như vậy, công ty dự kiến đạt 59% kế hoạch doanh thu và 99% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng. 

Chi An