Phấn đấu xây dựng thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại 3 trước năm 2023 

Xem với cỡ chữ
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng tại Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra ngày 5.8.

Cùng dự Đại hội còn có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng.

Ông Nguyễn Duy hưng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng yên phát biểu.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại Đại hội

Đây là Đại hội đầu tiên của Mỹ Hào với tên gọi mới: từ huyện Mỹ Hào trở thành Thị xã Mỹ Hào; từ Đảng bộ huyện trở thành Đảng bộ Thị xã; từ chính quyền nông thôn chuyển thành chính quyền đô thị.

Thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt trên 7.000 tỷ đồng

Báo cáo chính trị của Đảng bộ thị xã Mỹ Hào nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ: Trong điều kiện khó khăn chung của tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh, kinh tế thị xã Mỹ Hào liên tục tăng trưởng khá cao và vượt mục tiêu đề ra.

Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 tăng 11,38%/năm (Mục tiêu tăng 11%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (Nông nghiệp 2,5%; Công nghiệp, xây dựng 63,6%; Dịch vụ, thương mại 33,9%). Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng (mục tiêu trên 60 triệu đồng/năm). Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 19%/năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến; nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Mỹ Hào đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn bộ 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 2017 và huyện Mỹ Hào được công nhận là huyện nông thôn mới. Tháng 5.2019, Thị xã Mỹ Hào được thành lập, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới.

Tạo môi trường sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho rằng, để thị xã Mỹ Hào phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vị trí “Địa chính trị - Địa kinh tế” thuận lợi, xứng đáng là vùng đất “Địa linh, Nhân kiệt” của Hưng Yên, cần xác định mục tiêu phát triển thị xã Mỹ Hào với việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị theo hướng thông minh. Thị xã Mỹ Hào cần phải đặt chỉ tiêu cao hơn, có quyết tâm chính trị lớn hơn phấn đấu xây dựng Mỹ Hào đạt Đô thị loại 3 trước năm 2023 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hưng Yên vào năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng (ngoài cùng bên phải) chúc mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ Thị xã Mỹ Hào

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Duy Hưng, cần xác định Mỹ Hào không chỉ là một đô thị của tỉnh Hưng Yên mà cần phải có tầm nhìn xa hơn, Mỹ Hào phải trở thành một thành phố lớn gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, kết nối toàn diện với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô. Đồng thời, thị xã cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đô thị. Nâng cao hoạt động của bộ phận “một cửa” “một cửa liên thông”; tăng nhanh tỷ lệ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. 

Để thực hiện mục tiêu trên, một nhiệm vụ quan trọng được Phó Bí thư Thường trực tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh đó là làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ.

“Bộ máy chính quyền các cấp phải đổi mới mạnh mẽ theo tinh thần liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực, uy tín, tính chuyên nghiệp cao.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ông Hưng đề nghị Đảng bộ thị xã Mỹ Hào: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng cá nhân người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên phải thực sự có tinh thần đoàn kết, luôn nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các quy định của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, cần đổi mới công tác cán bộ trên cơ sở cạnh tranh về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ, đề bạt và đánh giá công bằng. “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.

Hà An