Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội và của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh 

Xem với cỡ chữ
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành chương trình, kế hoạch của cả nhiệm kỳ QH Khóa XIV. Với đặc thù có nhiều đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, là ĐBQH hoạt động chuyên trách, Đảng bộ cơ quan VPQH đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là:


Ảnh: Quang Khánh

Thứ nhất, Đảng bộ cơ quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn QH, Tổ đảng Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đáng chú ý là nhiều cải tiến, đổi mới đã được đề xuất và thực hiện, góp phần vào thành công của 2 kỳ họp QH và 10 phiên họp của UBTVQH. Tham mưu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo QH và UBTVQH, các cơ quan của QH, UBTVQH, các Đoàn ĐBQH. Tham mưu, phục vụ các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo QH, các cơ quan của QH, đặc biệt, đầu năm đã phục vụ việc tổ chức thành công Diễn đàn APPF - 26 tại Hà Nội, cuối năm chúng ta đã tổ chức thành công Hội nghị “Quốc hội và các Mục tiêu phát triển bền vững” của Liên minh Nghị viện thế giới tại Đà Nẵng là những dấu ấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại của QH năm 2018.

Thứ hai, Đảng bộ đã phối hợp với Đảng đoàn QH thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương về công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược các cấp trong Đảng bộ cơ quan, các cơ quan của QH và VPQH, quy hoạch ĐBQH Khóa XV, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về nghiệp vụ công tác đảng. Kiện toàn một bước nhân sự Lãnh đạo VPQH và các đơn vị trực thuộc VPQH. Hoàn thành việc bàn giao 12 Văn phòng Đoàn ĐBQH về địa phương theo Nghị quyết số 580 của UBTVQH.

Thứ ba, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động; phối hợp với Đảng đoàn QH tổ chức các hội nghị để kịp thời học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đặc biệt trong việc nêu cao tinh thần, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Công tác tự phê bình và phê bình thẳng thắn, mạnh dạn hơn, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Thường trực Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo Văn phòng đã tổ chức đối thoại trực tiếp, kịp thời giải đáp những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Thứ tư, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên của Đảng bộ, trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra, đã phát hiện những đảng viên có vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, có những đảng viên đã phải xử lý kỷ luật đảng, thậm chí có đảng viên bị đưa ra khỏi hàng ngũ Đảng. Như vậy đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ cơ quan, của từng đảng viên trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, giữ nghiêm kỷ luật đảng, phát huy tinh thần tự phê và phê bình của đảng viên trong Đảng bộ.

Thứ năm, nhiều tổ chức đảng đã tổ chức sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề phong phú, đa dạng với những hình thức như: Hoạt động về nguồn, công tác kết nghĩa, tổ chức nói chuyện chuyên đề, đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết xã hội và ý thức chính trị của đảng viên. 

Những thành tích nêu trên là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các cấp ủy đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của từng đảng viên trong Đảng bộ cơ quan với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị giao cho.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, năm 2018, hoạt động của Đảng bộ VPQH còn có những khó khăn, hạn chế. Tôi đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích, thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ những hạn chế này để chúng ta kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, nhất là đề nghị các đồng chí tiếp tục nâng cao nhận thức về Đảng, về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, về nguyên tắc tập trung dân chủ, về kỷ cương, kỷ luật của Đảng, về sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, về quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả cao hơn nữa.

Công cuộc đổi mới của chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng, bên cạnh thành tựu đạt được chúng ta cũng có những nguy cơ và không ít thách thức. Tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục biến động rất nhanh, tính bất ổn, khó lường gia tăng. Các nước lớn đều có sự điều chỉnh chính sách một cách linh hoạt, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu chiến lược tập hợp lực lượng, tạo sự cạnh tranh, cọ xát quyết liệt cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Trong nước thì chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn hạn chế, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đã và đang đặt ra nhiều thách thức lớn, đời sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn còn nhiều khó khăn, công tác xây dựng Đảng còn nhiều việc phải làm tiếp, phải làm tốt hơn.

Cho nên, năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Phải phát huy những thành quả đã đạt được, nhưng phải gắn với tình hình thực tế, nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, nên với trách nhiệm tổ chức đảng, các đảng viên trong Đảng bộ cơ quan tham mưu cho QH, UBTVQH, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm một số vấn đề sau đây:

Một là, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tham mưu, phục vụ QH, các cơ quan của QH, các vị ĐBQH thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương về kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các đồng chí đảng viên được phân công của Trung ương, của Bộ Chính trị cần đề cao trách nhiệm tham gia các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và tham gia chỉ đạo đại hội các cấp.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung phối hợp với Đảng đoàn QH chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng và quản lý thông tin đưa ra báo chí; chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII. Chỉ đạo tiếp tục quy hoạch cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, phát hiện cán bộ có triển vọng, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bảo đảm khách quan, minh bạch.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ, phối hợp Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Năm là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên tham mưu toàn diện các lĩnh vực quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại của QH. Bảo đảm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện công tác dân nguyện, giải quyết các vụ khiếu kiện của nhân dân, xử lý tội phạm, nhất là tập trung phòng, chống tham nhũng có hiệu quả hơn.

Sáu là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Lãnh đạo việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đối tượng theo quy định (đối tượng là các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên UBTVQH các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của QH, tổng số là 51 đồng chí, đều là đảng viên của Đảng bộ).

Bảy là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chăm lo thực hiện chính sách cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng. Cần xử lý nghiêm những vi phạm trong đơn vị, cơ quan.

Tám là, chăm lo sát sao hơn việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan VPQH, chú ý, nhân sự cấp ủy phải được lựa chọn kỹ lưỡng, là những người thực sự tiêu biểu tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ.

Đảng đoàn QH tin rằng, qua Hội nghị này, Đảng bộ cơ quan VPQH sẽ có thêm khí thế mới, nỗ lực hơn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đưa các nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2019 vào thực tiễn một cách sinh động, hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, tôi xin thay mặt đồng chí Bí thư và Đảng đoàn QH, trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ, đảng viên Đảng bộ VPQH đã đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Trong không khí đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí và gia đình, lời chúc an khang, thịnh vượng; chúc Đảng bộ chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ chúng ta ngày càng trong sạch, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. 

_________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Quang Khánh lược ghi