Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận theo hướng trọng điểm, sát thực tế 

Xem với cỡ chữ
Ngày 10.2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2020.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20.12.1960 – 20.12.2020), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đề nghị Mặt trận các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về những sự kiện ý nghĩa này; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Tại hội nghị, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông tin về một số chuyên đề: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; “Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay”; “Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”; “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, góp phần cùng Chính phủ và ngành y tế kiểm soát dịch bệnh. Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2020 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn, do đó công tác Mặt trận cũng đòi hỏi phải có nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả.

Để thực hiện hiệu quả các chuyên đề được quán triệt tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới hoạt động trong quá trình tổ chức, triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, trúng vào những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. 

Minh Phượng