Phát triển nội dung truyền hình về tôn giáo, tín ngưỡng 

Xem với cỡ chữ
Sáng 8.8, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phát triển Kênh truyền hình An Viên giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, VTVcab và Đài PTTH Bình Dương. Như vậy, Kênh truyền hình An Viên TV - B Channel sẽ chính thức phát sóng những nội dung phong phú trên đa nền tảng.
Toàn cảnh lễ ký kết.
Nguồn: ITN

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu: “Chúng ta đang sống trong thời đại phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo... Trong bối cảnh đó, nhằm thực hiện hữu hiệu phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần nhập thế ích đạo, lợi đời, góp phần phát triển toàn diện đất nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định việc cần làm là đẩy mạnh truyền thông như một kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời vào trong cuộc sống. Đây là hoạt động nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo, giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Trên tinh thần đó, Kênh truyền hình An Viên (Văn hóa Phương Đông - BTV9) với diện mạo mới: An Viên TV - B Channel chính thức phát sóng sẽ là kênh thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, tôn giáo; cung cấp thông tin về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, các giá trị nhân văn, nhân đạo trong xã hội…

Kênh sẽ có nhiều chuyên mục như: Sống yêu thương; Hiểu và thương; thông tin lịch sử (Xưa và Nay); tin tức hoạt động văn hóa, lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng (Dưới bóng Bồ đề; Ngày An Viên)…

Hồng Hà