Phát triển quận Hoàng Mai bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường 

Xem với cỡ chữ
Sáng 13.8, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên chính thức, tham dự đại hội có 237 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên của Đảng bộ quận.

Đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy (khóa III) Nguyễn Minh Tâm cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và đạt kết quả toàn diện; 22/22 chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt và vượt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận có sự đổi mới mạnh mẽ. Nhờ đó, Đảng bộ quận 3 năm liên tục (2017 - 2019) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Ảnh: P. Long

Bên cạnh đó, trên địa bàn quận Hoàng Mai có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối với cả nước, nhiều tiềm năng để phát triển đô thị nên công tác xây dựng và quản lý, phát triển đô thị được quận xác định là khâu đột phá trong giai đoạn 2015 - 2020. Quận đã có nhiều giải pháp đồng bộ quản lý quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng hơn 200 dự án. Chất lượng dịch vụ đô thị được nâng cao. Công tác duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật được thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần làm cho bộ mặt đô thị của quận ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

"Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ quận Hoàng Mai xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận tới cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quận cũng sẽ tập trung khai thác mọi nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh" - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh.

Chuyn dch cơ cu kinh tế theo hướng dch v - công nghip

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ quận Hoàng Mai. Tán thành với chủ đề của đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ngay sau đại hội, Đảng bộ quận cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. "Trước mắt, quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với khôi phục, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội" - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. "Trong đó, quận cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo hướng chất lượng cao để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận" - Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu.

Ngoài ra, quận Hoàng Mai cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch để phát triển quận hiện đại, hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Quận cũng cần quan tâm công tác quy hoạch phát triển các khu vực vùng bãi sông Hồng; tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung, phát triển hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đồng thời, làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân tham gia quản lý, giám sát trong lĩnh vực đô thị...

Đặc biệt, do Hoàng Mai là địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thành phố, dân số cơ học tăng mạnh, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị quận quan tâm hơn nữa trong phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động xây dựng các mô hình văn hóa cộng đồng ở khu đô thị mới nhằm khuyến khích người dân thực hiện nếp sống văn hóa người Hà Nội, đồng thời phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp và hài hòa của vùng, miền khác.

PHI LONG