Phê duyệt hơn 17 tỷ đồng cho giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động 

Xem với cỡ chữ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-LĐTBXH đầu tư nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020, dự án “Phát triển thị trường lao động và việc làm” năm 2020 của Cục Việc làm với tổng kinh phí thực hiện là 17,6 tỷ đồng.

Quyết định ghi rõ, sẽ hỗ trợ giao dịch việc làm; Phân tích, dự báo thị trường lao động; Cập nhật cơ sở dữ liệu cung cầu lao động; Điều tra thị trường lao động; Phát triển mạng thông tin việc làm; Nâng cao năng lực, truyền thông, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện dự án.

Cụ thể, Cục Việc làm sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 4 tỉnh/thành phố; Tổ chức hoạt động hỗ trợ giới thiệu việc làm cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản về nước; Tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ. Đồng thời, Cục Việc làm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mô hình dự báo thị trường lao động; Xây dựng các ấn phẩm phân tích dự báo thị trường lao động; Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ phân tích dự báo thị trường lao động; Xây dựng thí điểm mô hình tổ chức phân tích dự báo cấp địa phương.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức điều tra thị trường lao động nhằm thu thập thông tin về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp nhằm đánh giá thực trạng tuyển dụng và sử dụng lao động, đánh giá việc gắn kết giữa đào tạo nghề nghiệp và tình hình sử dụng lao động, đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp đối với người lao động, cung cấp thông tin làm cơ sở phục vụ dự báo ngắn hạn về nhu cầu sử dụng lao động, đánh giá tác động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thị trường lao động nói chung và doanh nghiệp, ngươi lao động theo ngành, nghề nói riêng…

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm giai đoạn 2016 - 2020 để tổng kết tình hình thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng các hoạt động thuộc Dự án giai đoạn 2021 - 2025.

Đức Kiên