Chưa có cơ sở chắc chắn và thuyết phục

Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới có mặt bằng giá cao hơn khoảng 2 lần so với sách giáo khoa hiện hành, gây băn khoăn trong dư luận xã hội. Tại Phiên họp thứ 46 vừa qua, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Tuy vậy, đề xuất này đã không thuyết phục được các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bởi không đúng với quy định của Luật Giá và cũng chưa có đủ căn cứ để bổ sung.

Sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trước ngày 15.10.2020

Sáng nay, 14.7, tại Phiên họp thứ 46, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Quốc hội.

Quốc hội sẽ họp trực tuyến kết hợp tập trung

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 46, sáng nay, 14.7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV.

Cẩn trọng nếu phân cấp cho địa phương

Sáng 14.7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 46, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Mở rộng chủ thể được ký kết đến đâu?

Đây là vấn đề được nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm cho ý kiến tại phiên thảo luận chiều qua. Bởi lẽ, mở rộng chủ thể được ký kết là phù hợp với chủ trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Vẫn thiếu tư duy chiến lược

Thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) tại phiên họp sáng qua, 13.7, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật vẫn đang thiếu một tư duy mang tầm chiến lược, đó là nâng tầm người lao động Việt Nam. Chúng ta không thể chỉ bàn mãi câu chuyện đưa người lao động có trình độ đơn giản mà cần tính tới việc đưa các chuyên gia, lao động chất lượng cao đi làm việc ở nước ngoài.

Chưa cần thiết ban hành

Chiều 13.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội.

Cân nhắc cách giải thích khái niệm thỏa thuận quốc tế

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 46, chiều nay, 13.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

Khai mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 13.7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 46.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
31,9°С
TP. Hồ Chí Minh
29,5°С
TP. Hạ Long
30,2°С
Nha Trang
28°С
Vũng Tàu
27,9°С