Triển khai dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quan trọng là phục vụ dân hiệu quả nhất 

Xem với cỡ chữ
Tại cuộc làm việc với 10 bộ, cơ quan về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính sáng 10.8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng nhấn mạnh: Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là cái gì người dân cần nhất thì làm trước; việc tích hợp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia không chạy theo số lượng mà quan trọng là phục vụ người dân hiệu quả nhất.

Văn bản điện tử được sử dụng như văn bản có “chữ ký tươi”

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ kiểm tra toàn bộ quy trình thủ tục rồi mới đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu còn kẹp giấy tờ con để tạo “xin - cho” thì phải bỏ hết, phải cải cách rồi mới đưa lên Cổng. Thủ tục nào đã đưa lên mà không có hồ sơ người dân thực hiện thì sẽ gỡ bỏ”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 với yêu cầu giãn cách xã hội, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp về Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính vô cùng lớn. Nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, việc xây dựng Chính phủ điện tử đã có hành lang pháp lý căn cơ, đầy đủ, “văn bản điện tử được sử dụng như văn bản thông thường có chữ ký tươi”. 

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan, thành viên Tổ công tác của Thủ tướng, cho biết qua kiểm tra, 10/10 bộ đã kết nối, liên thông gửi nhận văn bản qua Trục liên thông văn bản quốc gia; hầu hết các bộ, cơ quan đã triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. 10/10 bộ, cơ quan đã hoàn thành việc rà soát, xác định chế độ báo cáo để chuẩn hóa từng bước; có 7/10 bộ, cơ quan bước đầu triển khai kết nối kỹ thuật, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… Nhiều đơn vị đã áp dụng chữ ký số cá nhân trong gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường điện tử như: Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, một số hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử được đưa vào vận hành thời gian qua đã giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan Trung ương và các địa phương. Hệ thống thông tin họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) với các tính năng như biểu quyết điện tử, lấy ý kiến thành viên Chính phủ qua môi trường mạng. Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đã kết nối các bộ, cơ quan với 20 chế độ báo cáo và 88/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp 990 dịch vụ công trực tuyến… Đặc biệt, ngày 14.8 tới sẽ ra mắt Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, đây là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; đồng thời công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng phát biểu tại cuộc làm việc  

Ảnh: Q.Thương 

Làm trước việc người dân cần nhất

Bộ Công thương được đánh giá bộ tiên phong thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ. Thời gian qua, Bộ đã tích cực triển khai, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công thiết yếu (129 dịch vụ công) với số lượng hồ sơ lớn do người dân, doanh nghiệp làm thủ tục (trên 580.000 nghìn hồ sơ) trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong khi đó, một số bộ đã quá hạn hoàn thành tích hợp, cung cấp một số dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Có những bộ công bố hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhưng một số thủ tục lại không đáp ứng tiêu chí mức độ 4. Đáng nói là, có những bộ chưa tích cực lựa chọn triển khai các dịch vụ công thiết yếu, mà lựa chọn các dịch vụ công có ít hồ sơ (ít người sử dụng) để cung cấp trên Cổng, dẫn tới tình trạng số hồ sơ đồng bộ trạng thái rất thấp. Trước thực tế này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhắc lại “tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là cái gì người dân cần nhất thì làm trước, những gì chưa cấp thiết thì làm sau, không phải chỉ đưa lên để lấy thành tích báo cáo”. 

Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong triển khai Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính thời gian qua. Đó là, “nhiều nơi làm quyết liệt nhưng nhiều nơi chỉ làm có mức độ. Có thủ tục đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng quy trình không tốt, vẫn vòng vèo, đó vẫn là rào cản với người dân và doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu, cần cấu trúc lại thủ tục để thuận lợi nhất cho người dân khi đưa thủ tục lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia”. Do vậy, “nơi nào làm tốt thì công nhận, nơi nào làm chưa tốt cần chấn chỉnh”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Đặc biệt, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ trong thời gian qua đã làm thay đổi cơ bản tình trạng cát cứ, “của anh của tôi” đã từng tồn tại ở một số lĩnh vực. Thời gian tới, Tổ công tác đề nghị các bộ, cơ quan trước hết tập trung làm tốt các nhiệm vụ được giao để khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cùng với đó, các Bộ cần khắc phục các hạn chế như: Chưa sử dụng nhiều chữ ký số cá nhân hay chưa áp dụng gửi nhận văn bản điện tử ở cấp vụ, cấp phòng. Đặc biệt, việc tích hợp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, “không chạy theo số lượng mà quan trọng là phục vụ người dân hiệu quả nhất”. Ngoài ra, các bộ phải hoàn thiện hệ thống báo cáo và ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể để có sự thống nhất từ cấp xã, phường đến Trung ương với tiêu chí lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. "Phải có hệ thống theo dõi từ cơ sở, tránh mỗi địa phương áp dụng một văn bản, sẽ xảy ra chồng chéo, không hiệu quả", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Hà An