Quảng Nam: Sẽ khảo sát việc thực hiện chính sách với người hoạt động không chuyên trách cấp xã  

Xem với cỡ chữ

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 07 về khảo sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố, tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy trên địa bàn. Việc khảo sát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, là cơ sở để kiến nghị HĐND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp thực tiễn và quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo kế hoạch, đoàn khảo sát sẽ làm việc với 2 đơn vị hành chính cấp xã tại các huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Thăng Bình, Hội An và khảo sát qua văn bản đối với các đơn vị còn lại; hoàn thành việc khảo sát và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 3.2020.

ĐẶNG HỮU