Bình Dương:

Rà soát lại quy hoạch hạ tầng giao thông  

Xem với cỡ chữ

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương về kết quả đầu tư xây dựng hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn tỉnh. Đoàn đánh giá cao kết quả đầu tư xây dựng hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật giao thông thời gian qua. Các nhà đầu tư đã đánh giá rất tốt về hạ tầng giao thông của tỉnh, tuy nhiên ưu thế về hạ tầng này đang dần mất đi, UBND tỉnh cần chỉ đạo để có quy hoạch mới. Quá trình rà soát lại quy hoạch, cần gắn với lộ trình phát triển thành phố thông minh của địa phương. Nguồn vốn cho quy hoạch cần bảo đảm tính khả thi, gắn bố trí vốn và phân kỳ đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá lại quy hoạch cũ để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với thực tế và định hướng phát triển của tỉnh, phù hợp với thực trạng hạ tầng giao thông của các địa phương lân cận. Đồng thời, kiến nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục vận động nhân dân chấp hành việc giải tỏa đền bù, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật giao thông trên địa bàn.

NGUYỄN NHẬT