Rà soát tổng thể lượng bùn thải 

Xem với cỡ chữ
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, hiện tổng lượng bùn thải phát sinh trên địa bàn thành phố đã đạt gần 3.000 tấn/ngày. Tuy nhiên, việc thu gom và vận chuyển, tái sử dụng và xử lý chưa được thống kê cũng như quản lý đầy đủ.

Nguyên nhân là do mỗi loại bùn thải lại có thành phần và tính nguy hại khác nhau. Đơn cử, bùn thải của nhà máy xử lý nước thải là hỗn hợp của nước và cặn lắng có chứa nhiều chất hữu cơ có khả năng phân hủy, dễ bị thối rữa và có các vi khuẩn có thể gây độc hại cho môi trường. Hay như bùn thải từ bể lắng của nhà máy xử lý nước sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ chưa được phân hủy hoàn toàn và bùn hoạt tính có dạng bông, các chất hữu cơ đã được phân hủy một phần chứa rất nhiều vi sinh vật. Còn bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp nhiễm chất thải nguy hại có thành phần phụ thuộc vào ngành sản xuất công nghiệp…


Lượng bùn thải phát sinh đã gần chạm ngưỡng 3.000 tấn/ngày Nguồn: ITN

Trưởng Văn phòng biến đổi khí hậu, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Việt cho biết, từ năm 2003, thành phố đã tập trung vào việc đầu tư và kêu gọi đầu tư hạ tầng xử lý bùn thải. Cho đến nay, chất thải rắn đô thị cơ bản tạm ổn khi có 5 nhà đầu tư đang cùng thu gom và xử lý. Cụ thể, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh là chủ đầu tư các dự án cải tạo, nạo vét kênh mương, chịu trách nhiệm quản lý việc nạo vét và thu gom bùn thải từ các tuyến kênh cấp 1; còn Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm nạo vét, thu gom, vận chuyển bùn thải từ các tuyến cống cấp 2 và cấp 3. Công ty Dịch vụ công ích hoặc Công ty Công trình công cộng các quận huyện chịu trách nhiệm nạo vét và thu gom bùn thải từ các tuyến cống cấp 4. Về xử lý bùn thải, hiện Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh tiếp nhận và vận chuyển, xử lý bùn thải các loại… Ngoài ra, còn một số công ty tư nhân khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cấp phép.

Để tăng cường kiểm soát chặt nguồn thải này, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trườngTP Hồ Chí Minh tiến hành rà soát tổng thể nguồn thải, từ đó đề xuất UBND thành phố đưa ra giải pháp tổng thể cho hoạt động thu gom, xử lý, tránh phân tán và manh mún như hiện nay, giảm thiểu nguy cơ phát tán chất thải ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân.

Vân Phi