Quảng Ninh sẽ công khai những dự án chậm tiến độ, có sai phạm lên Cổng thông tin điện tử 

Xem với cỡ chữ
Đây là một trong những nội dung được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu các địa phương trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới, nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bảo đảm mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, có tầm nhìn dài hạn.

Trước đó, trong các phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII vừa qua, vấn đề rà soát, xử lý các dự án triển khai chậm tiến độ, bị chấm dứt chủ trương đầu tư, chấm dứt nghiên cứu quy hoạch, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng… cũng đã được nhiều đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc quyết liệt, rốt ráo. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trên địa bàn hiện có gần 100 dự án đã được giao đất, cho thuê đất đang chậm tiến độ trên 24 tháng. Thẳng thắn đánh giá thực trạng, các đại biểu dự kỳ họp cũng đề nghị giải trình nguyên nhân và trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng giải phóng mặt bằng chậm; đồng thời, yêu cầu phải có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cũng như giám sát các chủ đầu tư, bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư thứ cấp và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật  

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh phải tập trung rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu quy hoạch liên quan đến sử dụng đất, mặt nước. Đồng thời, thực hiện công bố, công khai những dự án có sai phạm, chậm tiến độ lên Cổng thông tin điện tử của địa phương, của tỉnh tùy theo cấp độ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Cần kiên quyết xem xét, thu hồi theo quy định của pháp luật đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, dự án bị chấm dứt chủ trương đầu tư, chấm dứt nghiên cứu quy hoạch, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng… nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh, tránh tình trạng đầu cơ, găm đất, chờ thời, trục lợi. Nhất là xin nghiên cứu quy hoạch để giữ đất, làm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư có nhu cầu thực sự bảo đảm mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, có tầm nhìn dài hạn.

M. TUÂN