Sợi chỉ đỏ trong bức tranh nông thôn Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có hơn 10 năm triển khai thực hiện. Cùng với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng bước vào năm cuối cùng của giai đoạn 2010 - 2020. Trong suốt hành trình ấy, dòng vốn của Agribank được coi như sợi chỉ đỏ giúp người nông dân dệt nên bức tranh nông thôn mới hiện đại và sung túc.

Tiên phong trong đầu tư “tam nông”

Sau gần 10 năm thực hiện cho vay thí điểm chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai cho vay xây dựng nông thôn mới rộng rãi tại 8.939 xã trên toàn quốc với doanh số cho vay đạt 2.825.087 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 2.338.044 tỷ đồng; dư nợ đạt 487.041 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu vào vay chi phí sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Từ năm 2013 đến nay, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank luôn đạt xấp xỉ 70% tổng dư nợ; chiếm 50% trong tổng mức cấp tín dụng nông nghiệp nông thôn của toàn hệ thống ngân hàng. Agribank đã triển khai 9 chương trình, chính sách cụ thể của Chính phủ, trong đó đáng kể là việc Ngân hàng này dành hơn 487 nghìn tỷ đồng cho vay xây dựng nông thôn mới với gần 2,7 triệu khách hàng. Dư nợ cho vay nông thôn mới có mức tăng trưởng tốt; nợ xấu ở mức thấp, và luôn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu chung toàn ngành.

Cùng với việc tập trung đầu tư cho “Tam nông”, Agribank triển khai hàng loạt các chương trình hỗ trợ lãi suất, cắt giảm thủ tục cho vay như: Cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP với dư nợ trên 1.600 tỷ đồng; thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay thí điểm các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; cho vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản với dư nợ gần 5.500 tỷ đồng; thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp với dư nợ trên 3.600 tỷ đồng; cho vay tái canh cà phê với dư nợ trên 450 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp...

Có thể nói, nguồn vốn tín dụng nông nghiệp nông thôn không chỉ là nguồn lực quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng NTM góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững, mà còn là cứu cánh cho những người nông dân khi họ ngấp nghé trước bờ vực tín dụng đen. Riêng năm 2019, Agribank tiếp tục dành 5.000 tỷ đồng để cho vay đáp ứng các mục đích tiêu dùng của cá nhân, hộ sản xuất nhằm chuyển tải nguồn vốn đến người dân một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Nhờ đó, nông dân có cơ hội phát triển sản xuất.

Nguồn vốn của Agribank đã góp phần tạo nên những cánh đồng mẫu lớn Nguồn: Internet

Góp phần đưa nông thôn mới về đích sớm

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 4.6.2010. Mục tiêu đến năm 2015, có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Sau 9 năm thực hiện, đến nay cả nước đã có 4.475 xã (chiếm 50,26% số xã) đạt chuẩn NTM, 84 đơn vị cấp huyện thuộc 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chiếm khoảng 12,65% tổng số huyện, thị xã, thành phố của cả nước) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; bình quân toàn quốc đạt 15,26 tiêu chí/xã và cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng xã hội, nhất là phát huy sức sáng tạo, tinh thần cộng đồng của nhân dân, chương trình MTQG xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng trên phạm vi cả nước và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, kết quả này có phần đóng góp lớn của Agribank. Cùng với đó là nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác đã góp phần tạo điều kiện khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương; giúp các tổ chức và cá nhân tại khu vực nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng khẳng định, những nỗ lực đó đã giúp việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng NTM về đích sớm hơn 18 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và kế hoạch Quốc hội giao. “Đây chính là cơ sở để Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG quyết định tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 trong năm 2019, nhằm dành toàn bộ thời gian năm 2020 để nghiên cứu ban hành nội dung, khung khổ pháp lý triển khai Chương trình xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình xây dựng NTM vẫn còn nhiều mặt chưa bền vững như việc tổ chức sản xuất, môi trường cảnh quan vùng nông thôn nhiều nơi còn khó khăn, hạ tầng chưa tương xứng với nhu cầu; người dân, doanh nghiệp thiếu cơ sở sản xuất, nhất là nguồn vốn… Do đó, trong giai đoạn tiếp theo nhu cầu về vốn vẫn là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để đưa nông thôn Việt Nam tiến thêm một bước đến sản xuất hiện đại, bền vững.

Giải quyết vấn đề này, Agribank quán triệt toàn hệ thống tập trung nguồn lực cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cùng với đó, ưu tiên lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn thấp hơn các đối tượng khác từ 1 - 2%. Mỗi năm bằng tài chính của mình, Agribank vẫn dành hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với 8 đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp.

Đức Kiên