Kon Tum

Sớm lập lại trật tự trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng 

Xem với cỡ chữ
Ngày 2.7 thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp giải trình về: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 11.12.2019 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI; công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Quang cảnh phiên giải trình

Tại phiên họp giải trình, các đại biểu HĐND tỉnh đã đặt những câu hỏi yêu cầu giải trình và được lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc công an tỉnh, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh, giám đốc sở xây dựng, giám đốc sở tài nguyên - môi trường trực tiếp giải trình. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã giải trình rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề và thực tế, yêu cầu nội dung công việc, không vòng vo, né tránh. Qua đó xác định được nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng và công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh và những cá nhân trực tiếp giải trình. Qua đó, yêu cầu UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan đơn vị hữu quan để xảy ra những tồn tại, yếu kém; bổ sung những giải pháp, biện pháp cụ thể, sát thực, có hiệu quả nhằm khắc phục những yếu kém đã chỉ ra, sớm lập lại trật tự trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng và làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và những cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Đảng. Qua đó, giáo dục, chấn chỉnh thái độ, tinh thần trách nhiệm đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong hai lĩnh vực này.

Tin, ảnh: HẢI HIỂN