HĐND tỉnh Bình Thuận ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 10

Sớm tạo chuyển biến tích cực trên thực tế 

Xem với cỡ chữ
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X được đông đảo cử tri và Nhân dân đánh giá cao khi tập trung làm rõ nhiều vấn đề dân sinh bức thiết. Trên cơ sở xem xét kỹ, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn, yêu cầu UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đã được chất vấn tại kỳ họp để sớm tạo chuyển biến tích cực trên thực tế.

Sớm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào cuối mùa khô 

Theo đó, để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho một bộ phận Nhân dân trên địa bàn vào cuối mùa khô, Nghị quyết nhấn mạnh việc rà soát các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi đã được bố trí vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ, sớm đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó: Khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành Công trình cấp nước Tân Xuân và Mương Mán; đồng thời, tiếp tục triển khai nhanh các danh mục công trình cấp nước còn lại thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới (Chương trình WB) đã được UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2020 và 2021. Khẩn trương khởi công 12 công trình cấp nước tập trung đầu tư mới sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2020. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 11 công trình đưa vào sử dụng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2021.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng có kế hoạch, phương án phân phối, điều tiết nguồn nước hợp lý hàng năm. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân ở khu vực chưa có điều kiện đầu tư công trình cấp nước tập trung và các chủ trang trại chủ động xây dựng, mua sắm bể chứa tích trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2020 và những năm tiếp theo. Tăng cường các biện pháp cung cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân, du khách và các hoạt động dịch vụ tại huyện đảo Phú Quý; ưu tiên, khuyến khích phát triển các mô hình lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt, dịch vụ cho Nhân dân và du khách trên đảo. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại các đô thị và các khu dân cư tập trung ở nông thôn phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế. Tiếp tục sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tăng vốn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư các công trình cấp nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025...

Đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X

Ảnh: Đ.Hòa 

Ngành tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm chính

Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐUBND ngày 1.4.2009 (Dự án), Nghị quyết yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 920 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót được nêu tại Kết luận Thanh tra số 22/KLTTBT ngày 25.12.2019 của Thanh tra tỉnh để bảo đảm thực hiện hoàn thành Dự án theo đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra.

Nghị quyết chất vấn xác định việc tổ chức thực hiện hoàn thành Dự án là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong đó ngành tài nguyên và môi trường giữ vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định cụ thể thuộc thẩm quyền của tỉnh theo phân cấp của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo cơ sở pháp lý tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Dự án, nhất là việc kiểm tra, xác minh, xác nhận của UBND cấp xã và thẩm tra, xác minh, kết luận hồ sơ cấp giấy chứng nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện…

Nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, ma túy hiệu quả

Về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, HĐND tỉnh nhấn mạnh việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng, tập trung chủ yếu vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, lứa tuổi thanh thiếu niên, các đối tượng nghiện và đối tượng có nguy cơ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, phát huy, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy đạt hiệu quả.

HĐND nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Bảo đảm các điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh. Chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người nghiện sau cai nghiện. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn và đối tượng nghiện ma túy. Bên cạnh đó, phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, không để phát sinh những điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp; ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn…

KHÁNH NGỌC