Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp 

Xem với cỡ chữ
Là chủ đề của hội thảo do Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức ngày 29.5, tại Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh châu Âu và UNDP đồng tài trợ.

Lấy ý kiến xây dựng Bộ công cụ đánh giá mức độ hài lòng của người dân. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam, Văn phòng Bộ Tư pháp phối hợp với UNDP nghiên cứu, xây dựng Báo cáo khảo sát nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các hoạt động cần triển khai đã hoàn thành, trong đó, việc trực tiếp xây dựng Dự thảo báo cáo, tiến hành khảo sát tại 6 tỉnh thành là Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh.

Phạm vi của báo cáo tập trung vào 4/18 lĩnh vực dịch vụ công do Bộ Tư pháp quản lý, đó là hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, và chứng thực. Báo cáo do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh cùng với ý kiến góp ý từ chuyên gia quốc tế của Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam. 

Khảo sát cho thấy, 99.87% người dân tham gia khảo sát đánh giá các chỉ tiêu liên quan tới công chức trực tiếp giải quyết công việc với người dân, có vai trò rất quan trọng quyết định đến sự hài lòng của người dân, tổ chức khi sử dụng các dịch vụ công về pháp lý. Ngoài ra, ở những vùng nông thôn, vùng núi, cán bộ cho rằng việc người dân không phải đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính là yếu tố quan trọng tác động tới mức độ hài lòng và chất lượng cung ứng dịch vụ công, việc tối giản số lần đi lại để thực hiện thủ tục hành chính được người dân đánh giá cao.

Tại hội thảo, đa số đại biểu đều tán thành việc cần sử dụng kết quả khảo sát để cải thiện các quy trình, thủ tục hành chính, đào tạo cán bộ tư pháp thông qua việc khai thác bộ dữ liệu giúp nhận diện những vấn đề có thể cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác truyền thông thúc đẩy sự quan tâm của người dân tới đánh giá mức độ hài lòng. Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện Bộ công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp dựa trên sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ.

Phạm Hải