Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Tăng cường bảo vệ hoạt động dầu khí và chủ quyền biên giới biển 

Xem với cỡ chữ
Vừa qua Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động dầu khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển”.

Tham dự có Phó Chủ nhiệm Chính trị, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP đại tá Nguyễn Quốc Cường và các sĩ quan cán bộ cao cấp chỉ huy BĐBP các tỉnh Phú Yên; Bình Định; Bà Rịa - Vũng Tàu. Về phía lãnh đạo PVEP có Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đặng Ngọc Quý cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên, liên doanh của PVEP và các nhà điều hành Dự án Dầu khí.

PVEP và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên ký Quy chế phối hợp.
Nguồn: ITN

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Tổng giám đốc PVEP Đặng Ngọc Quý cho biết, trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP, PVEP đã ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để công tác phối hợp trên các địa bàn liên quan được toàn diện và hiệu quả hơn, PVEP và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận cũng chính thức ký kết Quy chế phối hợp. Đây là một sự kiện quan trọng, làm cơ sở để các bên tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm hành lang an toàn dầu khí, bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí, đặc biệt là nâng cao ý thức cho ngư dân, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Thực tế hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của PVEP cho thấy, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, ngoài nỗ lực của Tổng công ty trong việc huy động thiết bị, con người, việc tuyên truyền cho bà con ngư dân trong vùng có các dự án dầu khí trên biển cũng là một nhiệm vụ vô cùng cần thiết và quan trọng để bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động; trong đó vai trò hỗ trợ, chỉ đạo, điều hành, phối hợp của BĐBP các tỉnh có ý nghĩa then chốt. Những năm qua, trong quá trình triển khai các hoạt động dầu khí của PVEP cũng đã có rất nhiều sự vụ cần sự phối hợp, hỗ trợ, tham gia giải quyết của các lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam.

PVEP và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh cũng đã trình bày các tham luận, giao lưu, trao đổi thông tin, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt Quy chế phối hợp. Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận - Đại tá Chu Văn Tấn nhận định, việc bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển của tỉnh luôn có mối quan hệ chặt chẽ với bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động, các công trình dầu khí.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác phối hợp với các đơn vị dầu khí trên địa bàn; thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động dầu khí. Việc ký kết quy chế phối hợp hôm nay là một bước phát triển mới trong công tác, phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở cho các bên triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tiếp tục củng cố và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp hoạt động.

Theo Phó Chủ nhiệm Chính trị, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP - Đại tá Nguyễn Quốc Cường, thời gian qua, công tác phối hợp giữa các đơn vị BĐBP và các công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có nhiều đổi mới, đi vào nền nếp và đem lại hiệu quả thiết thực. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa PVEP và BĐBP Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, sẻ chia, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị BĐBP và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, góp phần tích cực trong việc gìn giữ an ninh, trật tự trên biển và sự phát triển của đất nước.

Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp, Đại tá Nguyễn Quốc Cường cho rằng, các đơn vị cần phối hợp thực hiện tốt các nội dung như chủ động nắm bắt, trao đổi các thông tin liên quan; tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí, không xâm phạm hành lang an toàn các công trình dầu khí; phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cả trên bờ, trên biển và trong các khu vực có các công trình dầu khí trọng điểm, xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ việc xảy ra;...

Sau khi Quy chế phối hợp được ban hành, PVEP và Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể cũng như có chỉ đạo cơ quan thường trực của các bên xây dựng hướng dẫn triển khai nghiêm túc Quy chế. Đồng thời, các đơn vị thuộc các bên cũng sẽ chủ động triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động để cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương và khu vực.

Anh Sơn