Tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 

Xem với cỡ chữ
Ngày 21.7, tại UBND tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra buổi làm việc về tình hình triển khai và các giải pháp tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc chủ trì buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 20.7.2020 tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 1.853 tỷ đồng/5.341 tỷ đồng kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, đạt tỷ lệ 34,7% tổng số kế hoạch vốn. Nhóm có tỷ lệ giải ngân cao có các đơn vị: Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy…. Nhóm có tỷ lệ giải ngân từ 10% đến 30% gồm các đơn vị: Chi cục Thủy lợi, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn... Cá biệt có một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân còn thấp.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt tỷ lệ thấp như một số dự án chậm tiến độ giải ngân do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác đôn đốc của chủ đầu tư đối với nhà thầu triển khai thi công chưa quyết liệt và hiệu quả; chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán; thanh toán chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất còn đạt thấp, dịch Covid-19 hoành hành từ những tháng đầu năm... Trong đó có nguyên nhân từ những bất cập về thủ tục, nằm ngoài khả năng của tỉnh, đặc biệt là thủ tục về đất đai, bao gồm giá và cơ chế giải phóng mặt bằng. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung chỉ ra khó khăn trong việc giải ngân ở một số các lĩnh vực đồng thời nêu các giải pháp để tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, nhất là những tháng cuối năm. Cụ thể các giải pháp như khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư vốn năm 2020; các đơn vị và các chủ đầu tư có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng… Đối với các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quyết toán theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị rà soát lại các dự án đang triển khai để xác định rõ các tồn tại trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án, kịp thời báo cáo và tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần chủ động, tích cực trong công tác triển khai, thi công, tăng nhanh khối lượng thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục thanh quyết toán đúng quy định của pháp luật.

Quang Tuấn