Thanh Hóa:

Tăng cường kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ

Làm việc với huyện Tĩnh Gia về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá nỗ lực, chủ động, tích cực của huyện trong triển khai phòng, chống dịch. Trong đó, thường xuyên cập nhật, thông tin, tuyên truyền và theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh; rà soát, thống kê và thực hiện cách ly, theo dõi, quản lý người nước ngoài, người Việt Nam từ vùng dịch trở về; các trường hợp nghi mắc, tiếp xúc với người nghi mắc. Bên cạnh đó, kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch, phun hóa chất khử trùng tại tất cả các trường học, các khu vực có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người; bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế phòng chống dịch... Ban đề nghị huyện quán triệt tinh thần chủ động, vào cuộc tích cực, đồng bộ của các đơn vị, địa phương; chỉ đạo các ban, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở các đơn vị, địa phương; thường xuyên cập nhật thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về phòng, chống dịch bệnh.

QUỲNH TRANG