Long An:

Tăng cường phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Xem với cỡ chữ

Sáng 27.5, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác. Theo đánh giá, năm 2019, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quan tâm chăm lo quyền và lợi ích của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng; việc các bên cử thành viên tham gia các cuộc họp, khảo sát, giám sát có lúc còn bị động, chưa thường xuyên, chưa đúng thành phần... Các đại biểu thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới: Thực hiện tốt việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; duy trì công tác phối hợp trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; thực hiện tốt quy chế tổ chức phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh… Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan.

KIỀU BẢO