Thành lập mới thôn, tổ dân phố tại 16 quận, huyện 

Xem với cỡ chữ

HĐND thành phố vừa thông qua Nghị quyết về việc thành lập mới và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn 16 quận, huyện. Theo đó, tổng số thôn, tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành và chia tách các thôn, tổ dân phố là 122 thôn, tổ dân phố. Sau khi thành lập mới, toàn thành phố sẽ có 5.369 thôn, tổ dân phố.

N.KHÔI