Thêm góc nhìn về cội nguồn văn minh Đông phương 

Xem với cỡ chữ
Ngày 6.8, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã chính thức giới thiệu 2 cuốn sách “Tìm về cội nguồn Kinh dịch” và “Minh triết Việt trong văn minh Đông phương”. Sách do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành, mang đến một góc nhìn mới về cội nguồn văn minh Đông phương.

Qua nội dung 2 cuốn sách, tác giả chứng minh thuyết Âm dương Ngũ hành và Kinh dịch thuộc về một nền văn minh tối cổ, có trước lịch sử nền văn minh của chúng ta, mà tác giả đặt tên là “Văn minh Atlantic”.

Trong đó, cuốn “Minh triết Việt trong văn minh Đông phương” là tiền đề thứ nhất, nhằm xác định nền tảng tri thức của một nền văn minh chủ nhân đích thực của thuyết Âm dương Ngũ hành và Kinh dịch. Xuất phát từ tiền đề này, cuốn “Tìm về cội nguồn Kinh dịch” là sự nối tiếp, tổng hợp của toàn bộ lịch sử Kinh dịch từ các bản văn cổ chữ Hán.

Bìa 2 cuốn sách của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Trên cơ sở sự phục hồi bản chất của thuyết Âm dương Ngũ hành và Kinh dịch, từ những di sản văn hiến truyền thống Việt, tác giả đã thể hiện hình hài của một hệ thống lý thuyết vũ trụ quan cổ xưa.

Căn cứ vào các tiêu chí khoa học, tác giả đã mô tả một cách có tính hệ thống, bao trùm lên không gian, thời gian, từ những di sản của các nền văn minh cổ đại tiêu biểu ở châu Âu, Lưỡng Hà, đến phương Đông cổ đại và cả châu Mỹ… cho đến cả nền tảng tri thức khoa học hiện đại nhất của nền văn minh hiện đại.

GS. Đào Vọng Đức, Viện Vật lý và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, đánh giá: "Ngoài ý nghĩa khoa học, cuốn sách còn có tác dụng hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khích lệ ý chí phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của tổ tiên".

Mặc dù luận cứ của tác giả có chỗ còn khiên cưỡng, song theo ý kiến của các nhà nghiên cứu, sách nhìn chung vẫn có tính hợp lý, bằng chứng khá phong phú và lý thú, tuy nhiên giá trị của một số dẫn chứng vẫn phải tranh luận thêm.

Hồng Hà